تعداد بازدید: 5886

اطلاعیه فراخوان جذب نیروی امریه

شناسه: 1642362
اطلاعیه ها

اطلاعیه فراخوان جذب نیروی امریه
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ، دفتر ارتباط با صنعت  دانشگاه صنعتی همدان از بین دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر واجد شرایط نیروی امریه می پذیرد، زمان ثبت نام از تاریخ 19/11/1401 لغایت 24/11/1401 می باشد، علاقمندان می توانند جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.amriye.msrt.ir مراجعه فرمایند.

تعداد بازدید: 5886

اطلاعیه فراخوان جذب نیروی امریه

شناسه: 1642362
اطلاعیه ها

اطلاعیه فراخوان جذب نیروی امریه
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ، دفتر ارتباط با صنعت  دانشگاه صنعتی همدان از بین دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر واجد شرایط نیروی امریه می پذیرد، زمان ثبت نام از تاریخ 19/11/1401 لغایت 24/11/1401 می باشد، علاقمندان می توانند جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.amriye.msrt.ir مراجعه فرمایند.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات