تعداد بازدید: 2662

اطلاعیه فراخوان جذب نیروی امریه

شناسه: 813674
اطلاعیه ها

به اطلاع دانشجویان محترم می­رساند ، دفتر ارتباط با صنعت  دانشگاه صنعتی همدان از بین دانشجویان ارشد واجد شرایط نیروی امریه می­پذیرد، زمان ثبت نام از تاریخ 1401/01/18 لغایت 1401/01/27 می­باشد، علاقمندان می­توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.amriye.msrt.ir مراجعه فرمایند.


​​​​​​​

تعداد بازدید: 2662

اطلاعیه فراخوان جذب نیروی امریه

شناسه: 813674
اطلاعیه ها

به اطلاع دانشجویان محترم می­رساند ، دفتر ارتباط با صنعت  دانشگاه صنعتی همدان از بین دانشجویان ارشد واجد شرایط نیروی امریه می­پذیرد، زمان ثبت نام از تاریخ 1401/01/18 لغایت 1401/01/27 می­باشد، علاقمندان می­توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.amriye.msrt.ir مراجعه فرمایند.


​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات