اطلاعیه شماره ٣ امور دانشجویی

اطلاعیه امور دانشجویی  

(امور خوابگاهها)

با توجه به برگزاری حضوری امتحانات پایانترم نیمسال دوم 1401-1400 ویژه تمام دانشجویان ورودی 1400 و سایر دانشجویانی که نام آنها در لیست دروس با امتحان حضوری هستند، به اطلاع میرساند، دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه میبایست در ابتدا با مراجعه به سایت دانشگاه و سامانه خوابگاهی سراد (نام کاربری: شماره دانشجویی – رمز عبور: کد ملی)پیش ثبت نام نموده و از روز پنجشنبه مورخ 26/3/1401 از ساعت 8 الی 16 به اداره خوابگاهها و روز جمعه 27/3/1401 بهمحل خوابگاهها به نشانی های ذیل مراجعه کنند.

خوابگاههای پسرانه 

1- همدان – میدان مدرس – خیابان شهیدان شاه حسینی –روبروی جهاد دانشگاهی – کوچه شهید بیک محمدی – کوچه سعدی – پلاک 34  (سرای دانشجویی فرهنگ)

2- همدان – خیابان مهدیه – خیابان شهید بهنام جو – سازمان دانش آموزی

خوابگاه دخترانه

همدان – بلوار امام خمینی (شهرک مدنی) – بلوار پروفسور موسیوند – دانشگاه آزاد اسلامی همدان – مجتمع خوابگاهی زینب کبری – بلوک 3

در صورت هرگونه سوال، میتوانید در ساعات اداری با شماره تلفن 08138411118 تماس حاصل نمایید. 

(امور تغذیه)

دانشجويان متقاضي رزرو و دريافت غذا به سایت دانشگاه قسمت سامانه تغذیه مراجعه و بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود (نام کاربری: شماره دانشجویی و رمز عبور:1) در قسمت افزایش اعتبار کارت خود را شارژ نموده و غذاهای دلخواه خود را انتخاب نمایند، قابل ذکر می باشد دانشجویان حداکثر  ۲۴ساعت قبل از زمان توزیع  میتوانند اقدام به رزرو و یا حذف غذا کنند. جهت رزرو وعده شام و ثبت محل خوابگاه در سامانه تغذیه لازم است دانشجویان به اداره تغذیه مراجعه نمایند و یا با شماره 08138411211 (آقای ناصری) تماس حاصل فرمایند.

اطلاعیه شماره ٣ امور دانشجویی

اطلاعیه امور دانشجویی  

(امور خوابگاهها)

با توجه به برگزاری حضوری امتحانات پایانترم نیمسال دوم 1401-1400 ویژه تمام دانشجویان ورودی 1400 و سایر دانشجویانی که نام آنها در لیست دروس با امتحان حضوری هستند، به اطلاع میرساند، دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه میبایست در ابتدا با مراجعه به سایت دانشگاه و سامانه خوابگاهی سراد (نام کاربری: شماره دانشجویی – رمز عبور: کد ملی)پیش ثبت نام نموده و از روز پنجشنبه مورخ 26/3/1401 از ساعت 8 الی 16 به اداره خوابگاهها و روز جمعه 27/3/1401 بهمحل خوابگاهها به نشانی های ذیل مراجعه کنند.

خوابگاههای پسرانه 

1- همدان – میدان مدرس – خیابان شهیدان شاه حسینی –روبروی جهاد دانشگاهی – کوچه شهید بیک محمدی – کوچه سعدی – پلاک 34  (سرای دانشجویی فرهنگ)

2- همدان – خیابان مهدیه – خیابان شهید بهنام جو – سازمان دانش آموزی

خوابگاه دخترانه

همدان – بلوار امام خمینی (شهرک مدنی) – بلوار پروفسور موسیوند – دانشگاه آزاد اسلامی همدان – مجتمع خوابگاهی زینب کبری – بلوک 3

در صورت هرگونه سوال، میتوانید در ساعات اداری با شماره تلفن 08138411118 تماس حاصل نمایید. 

(امور تغذیه)

دانشجويان متقاضي رزرو و دريافت غذا به سایت دانشگاه قسمت سامانه تغذیه مراجعه و بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود (نام کاربری: شماره دانشجویی و رمز عبور:1) در قسمت افزایش اعتبار کارت خود را شارژ نموده و غذاهای دلخواه خود را انتخاب نمایند، قابل ذکر می باشد دانشجویان حداکثر  ۲۴ساعت قبل از زمان توزیع  میتوانند اقدام به رزرو و یا حذف غذا کنند. جهت رزرو وعده شام و ثبت محل خوابگاه در سامانه تغذیه لازم است دانشجویان به اداره تغذیه مراجعه نمایند و یا با شماره 08138411211 (آقای ناصری) تماس حاصل فرمایند.

سایر اطلاعیه ها

تفاهم نامه با غار علیصدر

تفاهم نامه با پارچه‌سرای ممتاز

تفاهم نامه با فروشگاه اکبری

تفاهم نامه با دندانپزشکی دکتر سلماسی

تفاهم نامه با فروشگاه پوشاک وزیری

تفاهم‌نامه با فروشگاه عطر و ادکلن وزرا

افزودن نظرات