تعداد بازدید: 15045

اطلاعیه دانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه نفر اولی دوره کارشناسی برای پذیرش در کارشناسی ارشد 1403

شناسه: 4459671
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه رتبه اول دوره کارشناسی برای پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد سال 1403

دانشجویان متقاضی بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری یک شنبه مورخ 05/05/1403 درخواست خود را مطابق فرم موجود در صفحه 600  دفترچه شماره ۲ آزمون کارشناسی ارشد 1403 در دو نسخه تکمیل نموده و به اداره دانش­آموختگان دانشگاه تحویل نمایند. لازم به ذکر است است این امتیاز متعلق به افرادی است که تا تاریخ مذکور تمامی نمرات آنها اعلام و تأیید شده و حداکثر در هشت نیمسال فارغ التحصیل و در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود رتبه اول را کسب نموده باشند.

 

بدیهی است ملاک اقدام اداره دانش آموختگان، درخواست شخص دانشجو می باشد و بدون درخواست دانشجو، ثبت امتیاز رتبه اولی در پرتال سازمان سنجش امکان پذیر نمی باشد.

 

تعداد بازدید: 15045

اطلاعیه دانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه نفر اولی دوره کارشناسی برای پذیرش در کارشناسی ارشد 1403

شناسه: 4459671
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه رتبه اول دوره کارشناسی برای پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد سال 1403

دانشجویان متقاضی بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری یک شنبه مورخ 05/05/1403 درخواست خود را مطابق فرم موجود در صفحه 600  دفترچه شماره ۲ آزمون کارشناسی ارشد 1403 در دو نسخه تکمیل نموده و به اداره دانش­آموختگان دانشگاه تحویل نمایند. لازم به ذکر است است این امتیاز متعلق به افرادی است که تا تاریخ مذکور تمامی نمرات آنها اعلام و تأیید شده و حداکثر در هشت نیمسال فارغ التحصیل و در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود رتبه اول را کسب نموده باشند.

 

بدیهی است ملاک اقدام اداره دانش آموختگان، درخواست شخص دانشجو می باشد و بدون درخواست دانشجو، ثبت امتیاز رتبه اولی در پرتال سازمان سنجش امکان پذیر نمی باشد.

 

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات