تعداد بازدید: 2243

اطلاعیه جشنواره ورزش های همگانی

شناسه: 1628373
اطلاعیه ها

دانشجویان آمادگی خود را تا تاریخ 1401/11/19 به اداره تربیت بدنی آقای ناصری اعلام نمایند.

تعداد بازدید: 2243

اطلاعیه جشنواره ورزش های همگانی

شناسه: 1628373
اطلاعیه ها

دانشجویان آمادگی خود را تا تاریخ 1401/11/19 به اداره تربیت بدنی آقای ناصری اعلام نمایند.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات