تعداد بازدید: 1562

اطلاعیه ثبت عنوان پروژه

شناسه: 3802677
اطلاعیه ها

کلیه دانشجویان کارشناسی که در ترم جاری در درس پروژه برای اولین بار ثبت نام کرده­اند لازم است که از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان حداکثر تا تاریخ 31/01/1403  نسبت به ثبت عنوان پروژه اقدام نمایند در غیر اینصورت نمره درس پروژه صفر ثبت خواهد شد. جهت مشاهده فایل راهنما به فایل پیوست مراجعه نمائید. همچنین آخرین مهلت برای ثبت نمره پروژه و تحویل پروژه به کتابخانه دانشگاه 25/06/1403 می­باشد.

اداره امور آموزشی دانشگاه

تعداد بازدید: 1562

اطلاعیه ثبت عنوان پروژه

شناسه: 3802677
اطلاعیه ها

کلیه دانشجویان کارشناسی که در ترم جاری در درس پروژه برای اولین بار ثبت نام کرده­اند لازم است که از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان حداکثر تا تاریخ 31/01/1403  نسبت به ثبت عنوان پروژه اقدام نمایند در غیر اینصورت نمره درس پروژه صفر ثبت خواهد شد. جهت مشاهده فایل راهنما به فایل پیوست مراجعه نمائید. همچنین آخرین مهلت برای ثبت نمره پروژه و تحویل پروژه به کتابخانه دانشگاه 25/06/1403 می­باشد.

اداره امور آموزشی دانشگاه

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات