تعداد بازدید: 10930

اطلاعیه تمدید فرصت ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد

شناسه: 2940915
اطلاعیه ها

دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویانی که با توجه به ایام اربعین و نیز عدم دسترسی به وسایل نقلیه، قادر به ارائه سمینار در موعد مقرر نبودند، می‌توانند در بخش بررسی مشکلات آموزشی پیشخوان خدمت سامانه گلستان  درخواست تمدید ارائه را ثبت نمایند.

مهلت ارائه حداکثر تا 15 مهر ماه قابل تمدید و آخرین فرصت اعلام نمره 16 مهر ماه می‌باشد.

دانشجویانی که در نیمسال 4012 دارای مشروطی دوم هستند، شامل این مصوبه نیستند و موظف به ارائه سمینار قبل از 25 شهریور ماه بوده‌اند.

تعداد بازدید: 10930

اطلاعیه تمدید فرصت ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد

شناسه: 2940915
اطلاعیه ها

دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویانی که با توجه به ایام اربعین و نیز عدم دسترسی به وسایل نقلیه، قادر به ارائه سمینار در موعد مقرر نبودند، می‌توانند در بخش بررسی مشکلات آموزشی پیشخوان خدمت سامانه گلستان  درخواست تمدید ارائه را ثبت نمایند.

مهلت ارائه حداکثر تا 15 مهر ماه قابل تمدید و آخرین فرصت اعلام نمره 16 مهر ماه می‌باشد.

دانشجویانی که در نیمسال 4012 دارای مشروطی دوم هستند، شامل این مصوبه نیستند و موظف به ارائه سمینار قبل از 25 شهریور ماه بوده‌اند.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات