تعداد بازدید: 2433

اطلاعیه تمدید سنوات

شناسه: 3802769
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 97 و ماقبل
دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 97 و ماقبل که فارغ التحصیل نشده و نیاز به انتخاب واحد اعم از عادی یا معرفی به استاد در نیم سال دوم سال تحصیلی 1403-1402 دارند لازم است جهت تمدید سنوات آموزشی، در سامانه "سجاد" سازمان امور دانشجویان به نشانی  (https://eservices.saorg.ir) درخواست کمیسیون موارد خاص خود را به همراه کلیه مدارکی که مربوط به دلایل طولانی شدن مدت تحصیل و مشکلات دانشجو شامل بیماری، مشکلات مالی و مشکلات خانوادگی ... می باشد را حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 07/12/1402 ثبت نمایند.

تعداد بازدید: 2433

اطلاعیه تمدید سنوات

شناسه: 3802769
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 97 و ماقبل
دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 97 و ماقبل که فارغ التحصیل نشده و نیاز به انتخاب واحد اعم از عادی یا معرفی به استاد در نیم سال دوم سال تحصیلی 1403-1402 دارند لازم است جهت تمدید سنوات آموزشی، در سامانه "سجاد" سازمان امور دانشجویان به نشانی  (https://eservices.saorg.ir) درخواست کمیسیون موارد خاص خود را به همراه کلیه مدارکی که مربوط به دلایل طولانی شدن مدت تحصیل و مشکلات دانشجو شامل بیماری، مشکلات مالی و مشکلات خانوادگی ... می باشد را حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 07/12/1402 ثبت نمایند.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات