تعداد بازدید: 16643

اطلاعیه برگزاری و ثبت نام دوره HSE

شناسه: 1465937
اخبار

به اطلاع دانشجویان گرامي مي رساند ثبت نام دوره HSE  در سامانه مركز آموزش آزاد و مجازي دانشگاه به نشاني : https://academics.hut.ac.ir از تاريخ 1401/9/6 تا تاريخ 1401/9/9 فعال مي باشد. اين دوره در چهار گروه ( 5 ساعت تئوري به صورت مجازي از طريق سامانه https://academics.hut.ac.ir  و يك ساعت عملي به صورت حضوري در دانشگاه) ارائه شده است. دانشجويان مي بايست فقط دريكي از  4 گروه كه به شرح ذيل برگزار خواهد شد ثبت نام كنند.

گروه1: پنجشنبه 1401/9/10 و پنجشنبه 1401/9/24 ساعت 15-17

گروه2: پنجشنبه 1401/9/10 و پنجشنبه 1401/9/24 ساعت 17-19

گروه3: پنجشنبه 1401/9/17ساعت 15-17 و پنجشنبه 1401/9/24 ساعت 9-11

گروه4: پنجشنبه 1401/9/17ساعت 17-19 و پنجشنبه 1401/9/24 ساعت 11-13

ضمنا  به نکات زیر توجه فرمایید:

  1. گذراندن اين دوره برای دانشجویان جدید الورود (1401) اجباری است و در صورت عدم شرکت در دوره مجوز انتخاب درس­های کارگاهی و آزمایشگاهی را در نيمسال­هاي آتي نخواهند داشت.
  2.  برای سایر ورودی هایی که در این دوره شرکت نکرده اند مجوز انتخاب واحد در ترم بعد صادر نمی شود.
  3.  تاریخ برگزاري امتحان روز چهارشنبه مورخ 14 دی ماه ساعت 16 به صورت حضوری می باشد.
  4. در صورت عدم كسب نمره قبولي در آزمون تئوری دانشجو قادر به شرکت در در دوره عملی نمی­باشد.
  5. تاريخ برگزاري دوره عملي متعاقبا اعلام خواهد شد.

                                                           

 مركز آموزش هاي آزاد و مجازي دانشگاه

تعداد بازدید: 16643

اطلاعیه برگزاری و ثبت نام دوره HSE

شناسه: 1465937
اخبار

به اطلاع دانشجویان گرامي مي رساند ثبت نام دوره HSE  در سامانه مركز آموزش آزاد و مجازي دانشگاه به نشاني : https://academics.hut.ac.ir از تاريخ 1401/9/6 تا تاريخ 1401/9/9 فعال مي باشد. اين دوره در چهار گروه ( 5 ساعت تئوري به صورت مجازي از طريق سامانه https://academics.hut.ac.ir  و يك ساعت عملي به صورت حضوري در دانشگاه) ارائه شده است. دانشجويان مي بايست فقط دريكي از  4 گروه كه به شرح ذيل برگزار خواهد شد ثبت نام كنند.

گروه1: پنجشنبه 1401/9/10 و پنجشنبه 1401/9/24 ساعت 15-17

گروه2: پنجشنبه 1401/9/10 و پنجشنبه 1401/9/24 ساعت 17-19

گروه3: پنجشنبه 1401/9/17ساعت 15-17 و پنجشنبه 1401/9/24 ساعت 9-11

گروه4: پنجشنبه 1401/9/17ساعت 17-19 و پنجشنبه 1401/9/24 ساعت 11-13

ضمنا  به نکات زیر توجه فرمایید:

  1. گذراندن اين دوره برای دانشجویان جدید الورود (1401) اجباری است و در صورت عدم شرکت در دوره مجوز انتخاب درس­های کارگاهی و آزمایشگاهی را در نيمسال­هاي آتي نخواهند داشت.
  2.  برای سایر ورودی هایی که در این دوره شرکت نکرده اند مجوز انتخاب واحد در ترم بعد صادر نمی شود.
  3.  تاریخ برگزاري امتحان روز چهارشنبه مورخ 14 دی ماه ساعت 16 به صورت حضوری می باشد.
  4. در صورت عدم كسب نمره قبولي در آزمون تئوری دانشجو قادر به شرکت در در دوره عملی نمی­باشد.
  5. تاريخ برگزاري دوره عملي متعاقبا اعلام خواهد شد.

                                                           

 مركز آموزش هاي آزاد و مجازي دانشگاه

سایر اخبار
افزودن نظرات