تعداد بازدید: 1799

اطلاعیه برنامه امتحانات پایانی دانشجو

شناسه: 4301205
اطلاعیه ها

اخذ گزارش 428(برنامه امتحانات پایانی دانشجو) جهت شرکت در امتحانات پایانی نیمسال 4022

قابل توجه کلیه دانشجویان

بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان برای امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402،  موظف به مشاهده و چاپ و به همراه داشتن گزارش 428 (برنامه امتحانات پایانی دانشجو) از سیستم آموزشی گلستان از روز شنبه مورخ 19/03/1403 جهت شرکت در امتحانات حضوری می باشند. در صورت به همراه نداشتن گزارش 428 دانشجویان اجازه شرکت در امتحانات حضوری را ندارند.

 

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تعداد بازدید: 1799

اطلاعیه برنامه امتحانات پایانی دانشجو

شناسه: 4301205
اطلاعیه ها

اخذ گزارش 428(برنامه امتحانات پایانی دانشجو) جهت شرکت در امتحانات پایانی نیمسال 4022

قابل توجه کلیه دانشجویان

بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان برای امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402،  موظف به مشاهده و چاپ و به همراه داشتن گزارش 428 (برنامه امتحانات پایانی دانشجو) از سیستم آموزشی گلستان از روز شنبه مورخ 19/03/1403 جهت شرکت در امتحانات حضوری می باشند. در صورت به همراه نداشتن گزارش 428 دانشجویان اجازه شرکت در امتحانات حضوری را ندارند.

 

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات