تعداد بازدید: 2182

اطلاعیه ایاب و ذهاب دانشجویی درماه مبارک رمضان (تغییر ساعت در نوبت عصر )

شناسه: 1918141
اطلاعیه ها

"اطلاعیه ایاب و ذهاب دانشجویی درماه مبارک رمضان
 (تغییر ساعت در نوبت عصر )

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند در ایام ماه مبارک رمضان ایاب و ذهاب دانشجویان ساکن در خوابگاه در نوبت عصر از ساعت 19:45 دقیقه به ساعت 18:45 دقیقه تغییر یافته است.

لازم به ذکر است تردد در ساعت های قبل به قوت خود باقیست."

تعداد بازدید: 2182

اطلاعیه ایاب و ذهاب دانشجویی درماه مبارک رمضان (تغییر ساعت در نوبت عصر )

شناسه: 1918141
اطلاعیه ها

"اطلاعیه ایاب و ذهاب دانشجویی درماه مبارک رمضان
 (تغییر ساعت در نوبت عصر )

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند در ایام ماه مبارک رمضان ایاب و ذهاب دانشجویان ساکن در خوابگاه در نوبت عصر از ساعت 19:45 دقیقه به ساعت 18:45 دقیقه تغییر یافته است.

لازم به ذکر است تردد در ساعت های قبل به قوت خود باقیست."

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات