تعداد بازدید: 13232

اطلاعيه مهم انتخاب واحد کلیه دانشجویان در نیم سال دوم سال تحصیلی 1403-1402

شناسه: 3664240
اطلاعیه ها

اطلاعيه مهم انتخاب واحد کلیه دانشجویان در نیم­سال دوم سال تحصیلی 1403-1402

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند بر اساس تقویم آموزشی، انتخاب واحد نیم­سال دوم 1403-1402 در روزهای ذیل از طریق سامانه آموزشی گلستان انجام می­گیرد. شرکت کلیه دانشجویان در انتخاب واحد الزامی می باشد. جهت مشاهده فایل راهنما به فایل پیوست مراجعه نمائید.

انتخاب واحد اينترنتي:
ورودي400 و ماقبل: یکشنبه 15/11/1402
ورودی 401: دوشنبه 16/11/1402
ورودی 1402: سه شنبه 17/11/1402

با تاخیر(جامانده، همچنین افرادی که در ثبت نام مقدماتی شرکت نکرده­اند، دانشجویان مهمان از سایر دانشگاه­ها)کلیه ورودی­ها: چهارشنبه 18/11/1402

شروع کلاس­ها: 21/11/1402

لازم است کلیه دانشجویان به نکات زیر توجه داشته باشند:

1- دانشجویان کارشناسی در صورت عدم شرکت در انتخاب واحد، در مهلت حذف و اضافه مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد درسی می باشند.

2- دانشجویان با مراجعه به گزارش شماره 82 سامانه گلستان و با توجه به در نظر گرفتن مبلغ بدهکاری و یا بستانکاری نسبت به پرداخت ما­به­التفاوت 20000000 ریال (بیست میلیون ریال) به عنوان پیش پرداخت برای دانشجویان مقطع کارشناسی دوره نوبت دوم(شبانه) ورودی 99 و مابعد، مبلغ 30000000(سی میلیون ریال)برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم(شبانه)  و مبلغ 65000000 (شصت و پنج میلیون ریال) برای دانشجویان مقطع دکتری حداکثر تا تاریخ 14/11/1402 فقط از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سامانه گلستان اقدام نمایند. ضمناً تسویه کامل بدهی قبلی الزامی می­باشد. همچنین متذکر می­شود مبلغ 20000000 ، 30000000 و 65000000 ریال پیش پرداخت می­باشد و مابقی شهریه ترم 4022 ، خرداد ماه سال 1403 در موعد پیش ثبت نام ترم  4031  اخذ می­گردد.

3- دانشجویان کارشناسی دوره نوبت دوم ورودی سال 98 و ماقبل به دلیل احتمال فارغ التحصیلی، با در نظر گرفتن مبلغ بدهکاری و بستانکاری  نسبت به پرداخت مابه­التفاوت، تا مبلغ 10,000,000 ریال (ده میلیون ریال) حداکثر تا تاریخ 14/11/1402 فقط از طریق درگاه اینترنتی سامانه گلستان اقدام نمایند.

4- چنانچه در حین انتخاب واحد با خطای ثبت نام مواجه شدید برای ثبت درخواست مجوز ثبت نام با ذکر شماره گروه درسی حداکثر تا ساعت 16 روز ثبت نام خود طبق تقویم آموزشی مهلت دارید و لازم است پس از تائید مجوز ثبت نام از سوی مدیر محترم گروه نسبت به ثبت درس اقدام نمائید.

بدیهی است کلیه دانشجویان (به استثنای دانشجویان فارغ التحصیل) ملزم به اخذ حداقل تعداد واحدهای درسی بر اساس آیین نامه آموزشی می باشند. در صورت عدم تسویه حساب و یا پیش پرداخت، دانشجو مجاز به شرکت در انتخاب واحد نیم­سال دوم 1403-1402 نخواهد بود.

لیست و ساعات ارائه دروس در گزارش 102 سیستم آموزشی گلستان قابل رویت می باشد.

 

اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی​​​​​​​

تعداد بازدید: 13232

اطلاعيه مهم انتخاب واحد کلیه دانشجویان در نیم سال دوم سال تحصیلی 1403-1402

شناسه: 3664240
اطلاعیه ها

اطلاعيه مهم انتخاب واحد کلیه دانشجویان در نیم­سال دوم سال تحصیلی 1403-1402

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند بر اساس تقویم آموزشی، انتخاب واحد نیم­سال دوم 1403-1402 در روزهای ذیل از طریق سامانه آموزشی گلستان انجام می­گیرد. شرکت کلیه دانشجویان در انتخاب واحد الزامی می باشد. جهت مشاهده فایل راهنما به فایل پیوست مراجعه نمائید.

انتخاب واحد اينترنتي:
ورودي400 و ماقبل: یکشنبه 15/11/1402
ورودی 401: دوشنبه 16/11/1402
ورودی 1402: سه شنبه 17/11/1402

با تاخیر(جامانده، همچنین افرادی که در ثبت نام مقدماتی شرکت نکرده­اند، دانشجویان مهمان از سایر دانشگاه­ها)کلیه ورودی­ها: چهارشنبه 18/11/1402

شروع کلاس­ها: 21/11/1402

لازم است کلیه دانشجویان به نکات زیر توجه داشته باشند:

1- دانشجویان کارشناسی در صورت عدم شرکت در انتخاب واحد، در مهلت حذف و اضافه مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد درسی می باشند.

2- دانشجویان با مراجعه به گزارش شماره 82 سامانه گلستان و با توجه به در نظر گرفتن مبلغ بدهکاری و یا بستانکاری نسبت به پرداخت ما­به­التفاوت 20000000 ریال (بیست میلیون ریال) به عنوان پیش پرداخت برای دانشجویان مقطع کارشناسی دوره نوبت دوم(شبانه) ورودی 99 و مابعد، مبلغ 30000000(سی میلیون ریال)برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم(شبانه)  و مبلغ 65000000 (شصت و پنج میلیون ریال) برای دانشجویان مقطع دکتری حداکثر تا تاریخ 14/11/1402 فقط از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سامانه گلستان اقدام نمایند. ضمناً تسویه کامل بدهی قبلی الزامی می­باشد. همچنین متذکر می­شود مبلغ 20000000 ، 30000000 و 65000000 ریال پیش پرداخت می­باشد و مابقی شهریه ترم 4022 ، خرداد ماه سال 1403 در موعد پیش ثبت نام ترم  4031  اخذ می­گردد.

3- دانشجویان کارشناسی دوره نوبت دوم ورودی سال 98 و ماقبل به دلیل احتمال فارغ التحصیلی، با در نظر گرفتن مبلغ بدهکاری و بستانکاری  نسبت به پرداخت مابه­التفاوت، تا مبلغ 10,000,000 ریال (ده میلیون ریال) حداکثر تا تاریخ 14/11/1402 فقط از طریق درگاه اینترنتی سامانه گلستان اقدام نمایند.

4- چنانچه در حین انتخاب واحد با خطای ثبت نام مواجه شدید برای ثبت درخواست مجوز ثبت نام با ذکر شماره گروه درسی حداکثر تا ساعت 16 روز ثبت نام خود طبق تقویم آموزشی مهلت دارید و لازم است پس از تائید مجوز ثبت نام از سوی مدیر محترم گروه نسبت به ثبت درس اقدام نمائید.

بدیهی است کلیه دانشجویان (به استثنای دانشجویان فارغ التحصیل) ملزم به اخذ حداقل تعداد واحدهای درسی بر اساس آیین نامه آموزشی می باشند. در صورت عدم تسویه حساب و یا پیش پرداخت، دانشجو مجاز به شرکت در انتخاب واحد نیم­سال دوم 1403-1402 نخواهد بود.

لیست و ساعات ارائه دروس در گزارش 102 سیستم آموزشی گلستان قابل رویت می باشد.

 

اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات