تعداد بازدید: 9184

اساتید سرآمد آموزشی دانشگاه صنعتی همدان معرفی شدند

شناسه: 4207564
اخبار

به گزارش دفتر روابط عمومی همزمان با برگزاری  آیین نکوداشت دهه سرآمدی آموزش، اساتید سرآمد آموزشی دانشگاه صنعتی همدان معرفی و از ایشان تجلیل شد.


 


 


 


 


​​​​​​​

تعداد بازدید: 9184

اساتید سرآمد آموزشی دانشگاه صنعتی همدان معرفی شدند

شناسه: 4207564
اخبار

به گزارش دفتر روابط عمومی همزمان با برگزاری  آیین نکوداشت دهه سرآمدی آموزش، اساتید سرآمد آموزشی دانشگاه صنعتی همدان معرفی و از ایشان تجلیل شد.


 


 


 


 


​​​​​​​

سایر اخبار
افزودن نظرات