اساتید برتر گروه های آموزشی دانشگاه صنعتی همدان معرفی شدند

در آئین بزرگداشت سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و گرامیداشت مقام معلم،  اساتید برتر گروه های آموزشی دانشگاه صنعتی همدان معرفی شدند.


​​​​​​​

اساتید برتر گروه های آموزشی دانشگاه صنعتی همدان معرفی شدند

در آئین بزرگداشت سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و گرامیداشت مقام معلم،  اساتید برتر گروه های آموزشی دانشگاه صنعتی همدان معرفی شدند.


​​​​​​​

افزودن نظرات