تعداد بازدید: 2816

ازدواج دانشجویی

شناسه: 3290905
اطلاعیه ها

🔷آغاز ثبت نام همسفر تا بهشت (ویژه دانشجویان متأهل) از 8 آبان 1402


​​​​​​​
🔸شرایط ثبت نام:
1️⃣زوجینی که حداقل یک نفر از آن‌ها دانشجو بوده و تاریخ رسمی عقد آنان در فاصله زمانی ۱ فروردین ۱۴۰۱ الی ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ باشد، مجوز ثبت‌نام خواهند داشت.

2️⃣ملاک شرکت در طرح ملی «همسفر تا بهشت» دانشجو بودن حداقل یکی از زوجین در تاریخ رسمی عقد می‌باشد. (نه دانشجو بودن در زمان ثبت‌نام)

3️⃣ در مواردی که هر دو نفر زوجین، دانشجو باشند، لازم است فقط یک از آن‌ها به عنوان داوطلب اصلی در سامانه ثبت‏نام نماید.

4️⃣به منظور قطعی‌شدن ثبت‌نام، زوجین دانشجو می‏ بایست حداکثر تا دو هفته پس از ثبت‌نام ‌اولیه در سامانه، گام‌های بعدی تا نهایی‌شدن ثبت‌نام و انتخاب کاروان را طی نموده و تایید نهایی را از سامانه اخذ نمایند.

🔸آخرین مهلت ثبت نام: ۳۰ آبان ماه

🔷کلیه ‌هزینه‌های اسکان، پذیرایی و برنامه‌های فرهنگی آموزشی در مشهد مقدس به عهده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها خواهد بود. (هزینه‌های رفت وآمد به مشهدمقدس و بالعکس به عهده زوجین می‌باشد)

🔹جهت ثبت نام:
https://hamsafartabehesht.ir/
🌐 سایت :👇
https://hamedan.iau.ir
 

تعداد بازدید: 2816

ازدواج دانشجویی

شناسه: 3290905
اطلاعیه ها

🔷آغاز ثبت نام همسفر تا بهشت (ویژه دانشجویان متأهل) از 8 آبان 1402


​​​​​​​
🔸شرایط ثبت نام:
1️⃣زوجینی که حداقل یک نفر از آن‌ها دانشجو بوده و تاریخ رسمی عقد آنان در فاصله زمانی ۱ فروردین ۱۴۰۱ الی ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ باشد، مجوز ثبت‌نام خواهند داشت.

2️⃣ملاک شرکت در طرح ملی «همسفر تا بهشت» دانشجو بودن حداقل یکی از زوجین در تاریخ رسمی عقد می‌باشد. (نه دانشجو بودن در زمان ثبت‌نام)

3️⃣ در مواردی که هر دو نفر زوجین، دانشجو باشند، لازم است فقط یک از آن‌ها به عنوان داوطلب اصلی در سامانه ثبت‏نام نماید.

4️⃣به منظور قطعی‌شدن ثبت‌نام، زوجین دانشجو می‏ بایست حداکثر تا دو هفته پس از ثبت‌نام ‌اولیه در سامانه، گام‌های بعدی تا نهایی‌شدن ثبت‌نام و انتخاب کاروان را طی نموده و تایید نهایی را از سامانه اخذ نمایند.

🔸آخرین مهلت ثبت نام: ۳۰ آبان ماه

🔷کلیه ‌هزینه‌های اسکان، پذیرایی و برنامه‌های فرهنگی آموزشی در مشهد مقدس به عهده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها خواهد بود. (هزینه‌های رفت وآمد به مشهدمقدس و بالعکس به عهده زوجین می‌باشد)

🔹جهت ثبت نام:
https://hamsafartabehesht.ir/
🌐 سایت :👇
https://hamedan.iau.ir
 

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات