کانال رسمی اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی همدان در پیام رسان ایتا

به اطلاع دانشجویان و همکاران گرامی می رساند کانال رسمی اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی همدان در پیام رسان ایتا به آدرس https://eitaa.com/info_hut قابل دسترس می باشد.

قابل توضیح است تنها مرجع رسمی اخبار و اطلاعیه های دانشگاه وبسایت دانشگاه و کانال دانشگاه در  پیام رسان ایتا می باشد.

"دفتر روابط عمومی و امور بین الملل"


 

سایر اطلاعیه ها

کانال رسمی اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی همدان در پیام رسان ایتا

به اطلاع دانشجویان و همکاران گرامی می رساند کانال رسمی اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی همدان در پیام رسان ایتا به آدرس https://eitaa.com/info_hut قابل دسترس می باشد.

قابل توضیح است تنها مرجع رسمی اخبار و اطلاعیه های دانشگاه وبسایت دانشگاه و کانال دانشگاه در  پیام رسان ایتا می باشد.

"دفتر روابط عمومی و امور بین الملل"


 

افزودن نظرات