تسلیت به همکار دانشگاهی – آقای قرائی


 

همکار محترم دانشگاهی، جناب آقای قرائی، با نهایت تاسف و تأثر مصیبت درگذشت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نماییم.

“دفتر روابط عمومی و اموربین الملل”

تسلیت به همکار دانشگاهی – آقای قرائی


 

همکار محترم دانشگاهی، جناب آقای قرائی، با نهایت تاسف و تأثر مصیبت درگذشت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نماییم.

“دفتر روابط عمومی و اموربین الملل”

افزودن نظرات