تشکر و قدردانی اداره کل تبلیغات اسلامی و هیات محبین المهدی (عج) مسجد مهدیه همدان از دانشگاه صنعتی همدان

تشکر و قدردانی اداره کل تبلیغات اسلامی و هیات محبین المهدی (عج) مسجد مهدیه همدان از دانشگاه صنعتی همدان

اداره
تبلیغات اسلامی و هیات محبین المهدی (عج) مسجد مهدیه همدان به مناسبت فعالیت های دانشگاه صنعتی همدان در ایام محرم و سوگواری ابا عبدالله الحسین (ع)از رئیس دانشگاه تقدیر و تشکر نمودند.

به گزارش دفتر روابط عمومی در این برنامه از دکتر مومنی به نمایندگی از دانشگاه به پاس کمک و خدمات دانشگاه صنعتی همدان در برپایی خیمه حسینی و فراهم نمودن پذیرایی از عزاداران در مراسم زیارت عاشورای بسیجیان در جوار شهداء گمنام بوستان مردم قدردانی و لوح سپاسی اهداء گردید.


 

تشکر و قدردانی اداره کل تبلیغات اسلامی و هیات محبین المهدی (عج) مسجد مهدیه همدان از دانشگاه صنعتی همدان

تشکر و قدردانی اداره کل تبلیغات اسلامی و هیات محبین المهدی (عج) مسجد مهدیه همدان از دانشگاه صنعتی همدان

اداره
تبلیغات اسلامی و هیات محبین المهدی (عج) مسجد مهدیه همدان به مناسبت فعالیت های دانشگاه صنعتی همدان در ایام محرم و سوگواری ابا عبدالله الحسین (ع)از رئیس دانشگاه تقدیر و تشکر نمودند.

به گزارش دفتر روابط عمومی در این برنامه از دکتر مومنی به نمایندگی از دانشگاه به پاس کمک و خدمات دانشگاه صنعتی همدان در برپایی خیمه حسینی و فراهم نمودن پذیرایی از عزاداران در مراسم زیارت عاشورای بسیجیان در جوار شهداء گمنام بوستان مردم قدردانی و لوح سپاسی اهداء گردید.


 

افزودن نظرات