بازدید اساتید دانشگاه صنعتی همدان از شرکت شرکت نیرو ژنراتور پایا صنعت همدان

در روز دوشنبه مورخه ۱۴/۴/۱۴۰۰ بازدیدی با حضور جناب آقای دکتر موسوی رئیس محترم گروه کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت و ارتباط با صنعت و جناب آقای دکتر ورشویی مدیر گروه محترم مهندسی مکانیک و جناب آقای دکتر خدابنده مدیرگروه محترم مهندسی برق و آقای شجاعیان، کارشناس دفتر ارتباط با صنعت از شرکت نیرو ژنراتور پایا صنعت واقع در شهرک صنعتی  بوعلی همدان بعمل آمد.
در این بازدید ابتدا مدیر محترم شرکت نیرو ژنراتور جناب آقای مهندس پورسلطان به معرفی شرکت و آشنایی با محیط و توانمندی های شرکت پرداختند. و این شرکت را به عنوان اولین کارخانه تعمیر و نگهداری و بازسازی الکتروموتور های خاص و ساخت قطعات دوار و شافت و تعمیر و نوسازی ترکشن­موتور های ریلی و عیب یابی و آنالیز جریان در ماشین های الکتریکی و بالانس مکانیکی و استاتیکی در غرب و جنوب غرب کشور معرفی کردند.  و اشاره کردند که خدمات مربوط به تعمیر و نگهداری و بازسازی ماشین آلات و الکتروموتور در کارخانه های غرب کشور را پوشش می­دهند.

ایشان هدف از دعوت اساتید محترم دانشگاه صنعتی همدان از این شرکت را استفاده از پتانسیل دانشجویان دانشگاه جهت تامین نیروی انسانی و آشنایی هر چه بهتر دانشجویان با صنعت و کار در حین تحصیل و همچنین بهره­مندی از توان علمی اعضای هیأت علمی جهت کمک به توسعه شرکت و رفع مشکلات و ارتقا فناوری های نوین موجود در شرکت می­دانستند.

در ادامه با حضور نمایندگان دانشگاه و جناب آقای مهندس پور سلطان و دو نفر از مشاورین ایشان جلسه ای برگزار شد و طرفین نظرات و پیشنهادات خود را جهت همکاری های آینده مطرح نمودند که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می­باشد:

 • بازدید گروهی دانشجویان از کارخانه به منظور آشنایی بهتر آنها با محیط صنعتی و کسب و کار
 • معرفی دانشجویان جهت گذراندن دوره کارآموزی
 • اعلام اولویت های پژوهشی مورد نیاز شرکت به دانشگاه
 • امکان استفاده از توانمندی های اعضای هیأت علمی درقالب طرح پژوهشی یا فرصت مطالعاتی صنعتی
 • مشارکت شرکت در همایش روز مهندس
 • حضور نماینده شرکت در دفتر هدایت شغلی دانشگاه و ارائه مشاوره به دانشجویان 

بازدید اساتید دانشگاه صنعتی همدان از شرکت شرکت نیرو ژنراتور پایا صنعت همدان

در روز دوشنبه مورخه ۱۴/۴/۱۴۰۰ بازدیدی با حضور جناب آقای دکتر موسوی رئیس محترم گروه کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت و ارتباط با صنعت و جناب آقای دکتر ورشویی مدیر گروه محترم مهندسی مکانیک و جناب آقای دکتر خدابنده مدیرگروه محترم مهندسی برق و آقای شجاعیان، کارشناس دفتر ارتباط با صنعت از شرکت نیرو ژنراتور پایا صنعت واقع در شهرک صنعتی  بوعلی همدان بعمل آمد.
در این بازدید ابتدا مدیر محترم شرکت نیرو ژنراتور جناب آقای مهندس پورسلطان به معرفی شرکت و آشنایی با محیط و توانمندی های شرکت پرداختند. و این شرکت را به عنوان اولین کارخانه تعمیر و نگهداری و بازسازی الکتروموتور های خاص و ساخت قطعات دوار و شافت و تعمیر و نوسازی ترکشن­موتور های ریلی و عیب یابی و آنالیز جریان در ماشین های الکتریکی و بالانس مکانیکی و استاتیکی در غرب و جنوب غرب کشور معرفی کردند.  و اشاره کردند که خدمات مربوط به تعمیر و نگهداری و بازسازی ماشین آلات و الکتروموتور در کارخانه های غرب کشور را پوشش می­دهند.

ایشان هدف از دعوت اساتید محترم دانشگاه صنعتی همدان از این شرکت را استفاده از پتانسیل دانشجویان دانشگاه جهت تامین نیروی انسانی و آشنایی هر چه بهتر دانشجویان با صنعت و کار در حین تحصیل و همچنین بهره­مندی از توان علمی اعضای هیأت علمی جهت کمک به توسعه شرکت و رفع مشکلات و ارتقا فناوری های نوین موجود در شرکت می­دانستند.

در ادامه با حضور نمایندگان دانشگاه و جناب آقای مهندس پور سلطان و دو نفر از مشاورین ایشان جلسه ای برگزار شد و طرفین نظرات و پیشنهادات خود را جهت همکاری های آینده مطرح نمودند که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می­باشد:

 • بازدید گروهی دانشجویان از کارخانه به منظور آشنایی بهتر آنها با محیط صنعتی و کسب و کار
 • معرفی دانشجویان جهت گذراندن دوره کارآموزی
 • اعلام اولویت های پژوهشی مورد نیاز شرکت به دانشگاه
 • امکان استفاده از توانمندی های اعضای هیأت علمی درقالب طرح پژوهشی یا فرصت مطالعاتی صنعتی
 • مشارکت شرکت در همایش روز مهندس
 • حضور نماینده شرکت در دفتر هدایت شغلی دانشگاه و ارائه مشاوره به دانشجویان 

افزودن نظرات