انتصاب دکتر عباس فتاحی به سمت رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر عباس فتاحی، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق؛ طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه، به سمت رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه منصوب شد.

همچنین از زحمات دکتر سید محمد عظیمی در زمان تصدی ایشان نیز تقدیر و قدردانی شد.

 


 

انتصاب دکتر عباس فتاحی به سمت رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر عباس فتاحی، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق؛ طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه، به سمت رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه منصوب شد.

همچنین از زحمات دکتر سید محمد عظیمی در زمان تصدی ایشان نیز تقدیر و قدردانی شد.

 


 

افزودن نظرات