اطلاعیه مهم زمان انتخاب گرایش – ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۳۹۷ مهندسی برق

اطلاعیه مهم زمان انتخاب گرایش – ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۳۹۷ مهندسی برق

به اطلاع دانشجویان کارشناسی مهندسی برق ورودی ۱۳۹۷ می‌رساند که زمان انتخاب گرایش نیمسال جاری به صورت زیر تعیین شده است:                      شنبه ۸/۹/۹۹ تا جمعه ۱۴/۹/۹۹

لازم است تمامی دانشجویان مهندسی برق ورودی ۱۳۹۷ در بازه زمانی فوق از طریق سامانه دانشگاهی گلستان نسبت به انتخاب گرایش اقدام کنند. این موضوع شامل دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان که در دانشگاه‌های دیگر مهمان هستند نیز می‌شود. برای این منظور باید از مسیر زیر اقدام کرد:

دانشجو –>  درخواستها –> درخواست تعیین رشته دانشجویان دارای رشته عمومی

در این رابطه موارد زیر یادآوری می‌شوند:

۱- دانشجویان باید از میان سه گرایش «الکترونیک»، «کنترل» و «مخابرات»، سه اولویت خود را برطبق علاقه انتخاب کنند. در ادامه و پس از اتمام بازه زمانی فوق، تعیین گرایش برطبق اولویت‌های انتخابی دانشجو و براساس امتیاز مربوطه (که پیش از این اطلاع‌رسانی شده و در صفحه گروه برق سایت دانشگاه نیز موجود است) از طریق سامانه گلستان انجام می‌شود. پس از این مرحله، عنوان گرایش هر دانشجو در مشخصات دانشجو در سامانه گلستان قابل مشاهده خواهد شد.

۲- پس از انتخاب اولویت‌ها، جهت تثبیت انتخاب گرایش، دانشجو حتماً باید گزینه «اعمال تغییرات» را انتخاب کرده و منتظر دریافت پیام مبنی بر عدم وجود خطا و تایید انتخاب گرایش بماند.

۳- دانشجویان می‌توانند امتیاز کلی خود را در صفحه مربوط به انتخاب گرایش در سامانه گلستان مشاهده کنند.

۴- برای محاسبه صحیح امتیازات، درج نمرات در همه نیمسالها و واحدهای اخذ شده در نیمسال جاری برای دانشجویان مهمان در دانشگاههای دیگر الزامی است. لذا پیگیری لازم برای ارسال نمرات و واحدهای ثبت نامی از دانشگاه مقصد و درج در سیستم گلستان دانشگاه تا قبل از شروع فرآیند تعیین گرایش باید توسط دانشجو انجام پذیرد.

۵- تعیین گرایش دانشجویانی که در بازه زمانی مقرر اقدام به انتخاب گرایش نکرده باشند، توسط گروه و از میان گرایش‌های با ظرفیت خالی انجام خواهد شد. لذا مجدداً توصیه می‌شود که دانشجویان در بازه زمانی فوق نسبت به انتخاب گرایش براساس علاقه خود اقدام کنند.

۶- تمامی مراحل انتخاب و تعیین گرایش از طریق سامانه گلستان انجام خواهد شد و لذا عموماً نیازی به مراجعه دانشجو برای این منظور نیست. با این وجود، دانشجویان عزیز در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهامی، می‌توانند موارد را از طریق ایمیل mkhodabandeh@gmail.com  به مدیر گروه مهندسی برق (آقای دکتر خدابنده) یا کارشناس محترم آموزش (خانم مهندس حسینی) شماره ۳۸۴۱۱۴۰۸-۰۸۱ منتقل نمایند.

اطلاعیه مهم زمان انتخاب گرایش – ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۳۹۷ مهندسی برق

اطلاعیه مهم زمان انتخاب گرایش – ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۳۹۷ مهندسی برق

به اطلاع دانشجویان کارشناسی مهندسی برق ورودی ۱۳۹۷ می‌رساند که زمان انتخاب گرایش نیمسال جاری به صورت زیر تعیین شده است:                      شنبه ۸/۹/۹۹ تا جمعه ۱۴/۹/۹۹

لازم است تمامی دانشجویان مهندسی برق ورودی ۱۳۹۷ در بازه زمانی فوق از طریق سامانه دانشگاهی گلستان نسبت به انتخاب گرایش اقدام کنند. این موضوع شامل دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان که در دانشگاه‌های دیگر مهمان هستند نیز می‌شود. برای این منظور باید از مسیر زیر اقدام کرد:

دانشجو –>  درخواستها –> درخواست تعیین رشته دانشجویان دارای رشته عمومی

در این رابطه موارد زیر یادآوری می‌شوند:

۱- دانشجویان باید از میان سه گرایش «الکترونیک»، «کنترل» و «مخابرات»، سه اولویت خود را برطبق علاقه انتخاب کنند. در ادامه و پس از اتمام بازه زمانی فوق، تعیین گرایش برطبق اولویت‌های انتخابی دانشجو و براساس امتیاز مربوطه (که پیش از این اطلاع‌رسانی شده و در صفحه گروه برق سایت دانشگاه نیز موجود است) از طریق سامانه گلستان انجام می‌شود. پس از این مرحله، عنوان گرایش هر دانشجو در مشخصات دانشجو در سامانه گلستان قابل مشاهده خواهد شد.

۲- پس از انتخاب اولویت‌ها، جهت تثبیت انتخاب گرایش، دانشجو حتماً باید گزینه «اعمال تغییرات» را انتخاب کرده و منتظر دریافت پیام مبنی بر عدم وجود خطا و تایید انتخاب گرایش بماند.

۳- دانشجویان می‌توانند امتیاز کلی خود را در صفحه مربوط به انتخاب گرایش در سامانه گلستان مشاهده کنند.

۴- برای محاسبه صحیح امتیازات، درج نمرات در همه نیمسالها و واحدهای اخذ شده در نیمسال جاری برای دانشجویان مهمان در دانشگاههای دیگر الزامی است. لذا پیگیری لازم برای ارسال نمرات و واحدهای ثبت نامی از دانشگاه مقصد و درج در سیستم گلستان دانشگاه تا قبل از شروع فرآیند تعیین گرایش باید توسط دانشجو انجام پذیرد.

۵- تعیین گرایش دانشجویانی که در بازه زمانی مقرر اقدام به انتخاب گرایش نکرده باشند، توسط گروه و از میان گرایش‌های با ظرفیت خالی انجام خواهد شد. لذا مجدداً توصیه می‌شود که دانشجویان در بازه زمانی فوق نسبت به انتخاب گرایش براساس علاقه خود اقدام کنند.

۶- تمامی مراحل انتخاب و تعیین گرایش از طریق سامانه گلستان انجام خواهد شد و لذا عموماً نیازی به مراجعه دانشجو برای این منظور نیست. با این وجود، دانشجویان عزیز در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهامی، می‌توانند موارد را از طریق ایمیل mkhodabandeh@gmail.com  به مدیر گروه مهندسی برق (آقای دکتر خدابنده) یا کارشناس محترم آموزش (خانم مهندس حسینی) شماره ۳۸۴۱۱۴۰۸-۰۸۱ منتقل نمایند.

افزودن نظرات