اطلاعیه شروع کلاسها

ضمن تبریک شروع نیمسال تحصیلی جدید، بدینوسیله به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه، شروع کلاس­های آموزشی نیمسال اول۱۴۰۰-۱۳۹۹، طبق برنامه کلاسی درمورخه شنبه۹۹/۶/۲۲ خواهد بود. ضمنا برگزاری کلاس ها در مقطع کارشناسی به مجازی ودر مقطع کارشناسی ارشد  به صورت حضوری خواهد بود.

همچنین خاطر نشان می شود دانشجویان می توانند جهت رویت برنامه کلاسی خودبه گزارش ۷۷ و ۸۷ سیستم آموزشی گلستان مراجعه فرمایند.

اداره امور آموزشی

اطلاعیه شروع کلاسها

ضمن تبریک شروع نیمسال تحصیلی جدید، بدینوسیله به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه، شروع کلاس­های آموزشی نیمسال اول۱۴۰۰-۱۳۹۹، طبق برنامه کلاسی درمورخه شنبه۹۹/۶/۲۲ خواهد بود. ضمنا برگزاری کلاس ها در مقطع کارشناسی به مجازی ودر مقطع کارشناسی ارشد  به صورت حضوری خواهد بود.

همچنین خاطر نشان می شود دانشجویان می توانند جهت رویت برنامه کلاسی خودبه گزارش ۷۷ و ۸۷ سیستم آموزشی گلستان مراجعه فرمایند.

اداره امور آموزشی

افزودن نظرات