اطلاعیه رزرو خوابگاه ( ویژه دانشجویان ارشد )

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی خوابگاه

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد می رساند چنانچه در سال تحصیلی جدید متقاضی خوابگاه می باشند، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۹/۶/۹۹ مهات دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

برای رزرو خوابگاه پسرانه

آقای پارسایی

ثبت نام از طریق تلفن داخلی ۳۸۴۱۱۱۱۹   ۰۸۱

از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

برای رزرو خوابگاه دخترانه

آقای آقا میری

ثبت نام از طریق موبایل ۰۹۳۸۳۲۵۱۰۷۶

اطلاعیه رزرو خوابگاه ( ویژه دانشجویان ارشد )

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی خوابگاه

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد می رساند چنانچه در سال تحصیلی جدید متقاضی خوابگاه می باشند، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۹/۶/۹۹ مهات دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

برای رزرو خوابگاه پسرانه

آقای پارسایی

ثبت نام از طریق تلفن داخلی ۳۸۴۱۱۱۱۹   ۰۸۱

از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

برای رزرو خوابگاه دخترانه

آقای آقا میری

ثبت نام از طریق موبایل ۰۹۳۸۳۲۵۱۰۷۶

افزودن نظرات