بیانیه دانشگاه صنعتی همدان در محکومیت هتک حرمت به پیامبر اکرم(ص)

به گزارش دفتر روابط عمومی، دانشگاه صنعتی همدان، با انتشار بیانیه ای هتک حرمت نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» به ساحت مقدس رسول خدا(ص) را محکوم کرد.
 

در این بیانیه آمده است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

«یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ -آنان تصمیم دارند که نور خدا را با دهان‌ها (و سخنان و افتراها) ى خود خاموش کنند، در حالى که خداوند کامل کننده نور خویش است، هرچند کافران ناخشنود باشند.» (صف/۸).

توهین­های مکرر و شرم آور زنجیره­ای نشریات و محافل وابسته به اردوگاه صهیونیسم جهانی به ساحت مقدس رسول گرامی(ص) و فرجامین کلام الهی، یک بار دیگر نشان داد که شعار زیبا و پر طمطراق « آزادی » در قاموس سیاست بازان غربی،چیزی جز یک ابزار و مستمسک برای اجرای نقشه­های پلید آنان در جهت جلوگیری از فراگیر شدن آیین و اندیشه ناب نبوی(ص)  نبوده و نیست.

اردوگاهی که نه در اخلاق (به ویژه اخلاق سیاسی) و نه در پایبندی به عهدها و پیمان ها ی بین المللی نمره قبولی گرفته و نه حتی در رعایت اصول اولیه انسانی و آنچه خود آن را «حقوق بشر» می نامند، اندکی از خود پایبندی نشان داده­است.

براستی اگر کسی یا پیروان جریان، آئین و یا کشوری، در عرصه منطق و اندیشه، سخنی برای عرضه داشته باشد، چرا بایستی به توهین به عنوان ابزاری رو آورد که از هر انسان حقیری نیز بر­می­آید، بلکه بایستی گفت : افراد شرور، بی منطق و فرومایه، بیش از دیگران در این عرصه توانمنداند.

رذیلانه­ تر و مضحک ­تر از این رفتار­های شرورانه و شرم آور ، توجیه و بهانه آنانی است که چنین اقداماتی را در چهارچوب آزادی اندیشه به شمار آورده و از آن دفاع می­کنند، غافل از آنکه آزادگان جهان (از هر آیین و ملتی)،هیچگاه چنین بهانه­های سخیف و سسستی را نپذیرفته و آن را حلقه­ای از سیاست مقابله با چهره زیبا و دل ربای آیین مقدس اسلام بر می­شمارند.

بی تردید در پس این اعمال حقیرانه و پست ،تنها یک عامل و انگیزه وجود داشته و دارد و آن هراسی است که از جذابیت چهره تابناک تاریخ بشری،رسول مکرم(ص) و سرسلسله پیام آوران الهی در دل دارند،جذابیتی که همواره یکی از دلایل گسترش اسلام و قبول آن از سوی پاک فطرتان در طول تاریخ بوده و خواهد بود ، همو که نور بی همتای عالم خلقت است و هرگز کسی را یارای خاموش کردن آن نیست و به خواست و مدد الهی، سرانجام همه عالم را در سیطره تسلیم قلبی و پذیرش  داوطلبانه خود خواهد گرفت و آن روز دور نیست…انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا

ریاست دانشگاه ،مسئول نهاد مقام معظم رهبری،استادان وکارکنان و جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان

بیانیه دانشگاه صنعتی همدان در محکومیت هتک حرمت به پیامبر اکرم(ص)

به گزارش دفتر روابط عمومی، دانشگاه صنعتی همدان، با انتشار بیانیه ای هتک حرمت نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» به ساحت مقدس رسول خدا(ص) را محکوم کرد.
 

در این بیانیه آمده است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

«یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ -آنان تصمیم دارند که نور خدا را با دهان‌ها (و سخنان و افتراها) ى خود خاموش کنند، در حالى که خداوند کامل کننده نور خویش است، هرچند کافران ناخشنود باشند.» (صف/۸).

توهین­های مکرر و شرم آور زنجیره­ای نشریات و محافل وابسته به اردوگاه صهیونیسم جهانی به ساحت مقدس رسول گرامی(ص) و فرجامین کلام الهی، یک بار دیگر نشان داد که شعار زیبا و پر طمطراق « آزادی » در قاموس سیاست بازان غربی،چیزی جز یک ابزار و مستمسک برای اجرای نقشه­های پلید آنان در جهت جلوگیری از فراگیر شدن آیین و اندیشه ناب نبوی(ص)  نبوده و نیست.

اردوگاهی که نه در اخلاق (به ویژه اخلاق سیاسی) و نه در پایبندی به عهدها و پیمان ها ی بین المللی نمره قبولی گرفته و نه حتی در رعایت اصول اولیه انسانی و آنچه خود آن را «حقوق بشر» می نامند، اندکی از خود پایبندی نشان داده­است.

براستی اگر کسی یا پیروان جریان، آئین و یا کشوری، در عرصه منطق و اندیشه، سخنی برای عرضه داشته باشد، چرا بایستی به توهین به عنوان ابزاری رو آورد که از هر انسان حقیری نیز بر­می­آید، بلکه بایستی گفت : افراد شرور، بی منطق و فرومایه، بیش از دیگران در این عرصه توانمنداند.

رذیلانه­ تر و مضحک ­تر از این رفتار­های شرورانه و شرم آور ، توجیه و بهانه آنانی است که چنین اقداماتی را در چهارچوب آزادی اندیشه به شمار آورده و از آن دفاع می­کنند، غافل از آنکه آزادگان جهان (از هر آیین و ملتی)،هیچگاه چنین بهانه­های سخیف و سسستی را نپذیرفته و آن را حلقه­ای از سیاست مقابله با چهره زیبا و دل ربای آیین مقدس اسلام بر می­شمارند.

بی تردید در پس این اعمال حقیرانه و پست ،تنها یک عامل و انگیزه وجود داشته و دارد و آن هراسی است که از جذابیت چهره تابناک تاریخ بشری،رسول مکرم(ص) و سرسلسله پیام آوران الهی در دل دارند،جذابیتی که همواره یکی از دلایل گسترش اسلام و قبول آن از سوی پاک فطرتان در طول تاریخ بوده و خواهد بود ، همو که نور بی همتای عالم خلقت است و هرگز کسی را یارای خاموش کردن آن نیست و به خواست و مدد الهی، سرانجام همه عالم را در سیطره تسلیم قلبی و پذیرش  داوطلبانه خود خواهد گرفت و آن روز دور نیست…انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا

ریاست دانشگاه ،مسئول نهاد مقام معظم رهبری،استادان وکارکنان و جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان

افزودن نظرات