چاپ مقاله در مجله معتبر Carbon توسط اعضا هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان

دکتر مظاهری عضو هیات علمی گروه علوم پایه و دکتر پاینده پیمان عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک  و خانم دکتر خامه‌چی مدرس گروه علوم پایه موفق شدند مقاله‌ای در مجله معتبر carbon با ایمپکت ۸.۸۲۱ و اچ ایندکس ۲۶۴ چاپ کنند. این ژورنال در رتبه‌بندی مجلات گروه مهندسی مواد از معتبرترین مجلات محسوب می‌شود.

لینک مقاله


 

چاپ مقاله در مجله معتبر Carbon توسط اعضا هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان

دکتر مظاهری عضو هیات علمی گروه علوم پایه و دکتر پاینده پیمان عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک  و خانم دکتر خامه‌چی مدرس گروه علوم پایه موفق شدند مقاله‌ای در مجله معتبر carbon با ایمپکت ۸.۸۲۱ و اچ ایندکس ۲۶۴ چاپ کنند. این ژورنال در رتبه‌بندی مجلات گروه مهندسی مواد از معتبرترین مجلات محسوب می‌شود.

لینک مقاله


 

افزودن نظرات