جشنواره رویش زاگرس

بنیاد ملّی نخبگان با هدف رونق بخشیدن به فضای ابتکار، انگیزه بخشیدن به جوانان و شناسایی اختراع های برگزیده، تسهیل در مسیر آنها به منظور رسیدن به محصولی دانش بنیان، تکمیل چرخه نوآوری و تبدیل دارایی های فکری به ثروت، اقدام به برگزاری جشنواره های منطقه ای رویش در طول سال می کند.

از این رو مخترعان گرامی می توانند با نام نویسی و شرکت در جشنواره های مذکور، اختراع خود را در رقابتی سالم مورد ارزیابی قرار دهند. اختراع هایی که در این جشنواره ها مورد تأیید هیئت داوران قرار می گیرند می توانند از تسهیلات بنیاد برای طی مسیر توانمندسازی اختراع های برگزیده بهره مند شوند.

بدین منظور جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش زاگرس توسط معاونت علمی و فناوری و بنیاد ملی نخبگان ویژه استان‌های همدان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و لرستان روزهای ۲۸ و ۲۹ مهرماه در همدان برگزار می‌شود.

این جشنواره در رشته‌های مهندسی پزشکی، شیمی و مواد، کشاورزی و ماشین‌آلات کشاورزی، برق و الکترونیک، کامپیوتر، مکانیک و عمران برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام از تاریخ ۲۰ تیر تا ۲۰ مردادماه به سایت WWW.hamedan.bmn.ir مراجعه کنند.

جشنواره رویش زاگرس

بنیاد ملّی نخبگان با هدف رونق بخشیدن به فضای ابتکار، انگیزه بخشیدن به جوانان و شناسایی اختراع های برگزیده، تسهیل در مسیر آنها به منظور رسیدن به محصولی دانش بنیان، تکمیل چرخه نوآوری و تبدیل دارایی های فکری به ثروت، اقدام به برگزاری جشنواره های منطقه ای رویش در طول سال می کند.

از این رو مخترعان گرامی می توانند با نام نویسی و شرکت در جشنواره های مذکور، اختراع خود را در رقابتی سالم مورد ارزیابی قرار دهند. اختراع هایی که در این جشنواره ها مورد تأیید هیئت داوران قرار می گیرند می توانند از تسهیلات بنیاد برای طی مسیر توانمندسازی اختراع های برگزیده بهره مند شوند.

بدین منظور جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش زاگرس توسط معاونت علمی و فناوری و بنیاد ملی نخبگان ویژه استان‌های همدان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و لرستان روزهای ۲۸ و ۲۹ مهرماه در همدان برگزار می‌شود.

این جشنواره در رشته‌های مهندسی پزشکی، شیمی و مواد، کشاورزی و ماشین‌آلات کشاورزی، برق و الکترونیک، کامپیوتر، مکانیک و عمران برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام از تاریخ ۲۰ تیر تا ۲۰ مردادماه به سایت WWW.hamedan.bmn.ir مراجعه کنند.

افزودن نظرات