‍ استاندار همدان: مقدمات بازگشایی دانشگاه به گونه‌ای باشد که دانشجویان نگران سلامت خود در شرایط کرونایی نباشند

✅ دکتر علیرضا قاسمی‌فرزاد، استاندار همدان در دیدار با رئیس و معاونان دانشگاه صنعتی، گفت:

🔺  دانشگاه صنعتی باید نسبت به بازگشایی مجدد دانشگاه بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا آمادگی کامل داشته باشد تا در یک فضای امن میزبان دانشجویان خود باشد. دانشگاه‌ها نسبت به سبک زندگی دانشجویان حساس باشند

🔺 مسئولان دانشگاه صنعتی مقدمات بازگشایی را  به گونه‌ای فراهم کنند که دانشجویان نگران سلامت خود در شرایط کرونایی نباشند.

🔺 دانشگاه صنعتی، باید نسبت به سبک زندگی دانشجویان خود حساس بوده و برنامه‌های را نیز در این راستا  در دستور کار قرار دهد.

🔺 دوران دانشجوی، دورانی است که شاکله اصلی شخصیتی افراد، مسئولیت‌پذیری و جامعه‌پذیری آن‌ها شکل می‌گیرد.

🔺 بی‌شک شیوه مدیریتی در دانشگاه‌ها می‌تواند بر سرنوشت کشور و جامعه  تاثیر مستقیم داشته باشد.

✅ مسئولان دانشگاه صنعتی، امروز با حضور در دفتر استاندار همدان، طی گزارشی مبسوط، آخرین وضعیت و مسایل و مشکلات دانشگاه را ارائه و خواستار توجه مسئولان به کمبود فضای فیزیکی دانشگاه شدند.

‍ استاندار همدان: مقدمات بازگشایی دانشگاه به گونه‌ای باشد که دانشجویان نگران سلامت خود در شرایط کرونایی نباشند

✅ دکتر علیرضا قاسمی‌فرزاد، استاندار همدان در دیدار با رئیس و معاونان دانشگاه صنعتی، گفت:

🔺  دانشگاه صنعتی باید نسبت به بازگشایی مجدد دانشگاه بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا آمادگی کامل داشته باشد تا در یک فضای امن میزبان دانشجویان خود باشد. دانشگاه‌ها نسبت به سبک زندگی دانشجویان حساس باشند

🔺 مسئولان دانشگاه صنعتی مقدمات بازگشایی را  به گونه‌ای فراهم کنند که دانشجویان نگران سلامت خود در شرایط کرونایی نباشند.

🔺 دانشگاه صنعتی، باید نسبت به سبک زندگی دانشجویان خود حساس بوده و برنامه‌های را نیز در این راستا  در دستور کار قرار دهد.

🔺 دوران دانشجوی، دورانی است که شاکله اصلی شخصیتی افراد، مسئولیت‌پذیری و جامعه‌پذیری آن‌ها شکل می‌گیرد.

🔺 بی‌شک شیوه مدیریتی در دانشگاه‌ها می‌تواند بر سرنوشت کشور و جامعه  تاثیر مستقیم داشته باشد.

✅ مسئولان دانشگاه صنعتی، امروز با حضور در دفتر استاندار همدان، طی گزارشی مبسوط، آخرین وضعیت و مسایل و مشکلات دانشگاه را ارائه و خواستار توجه مسئولان به کمبود فضای فیزیکی دانشگاه شدند.

افزودن نظرات