اطلاعیه ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان

اطلاعیه مهم
قابل توجه دانشجویان گرامی
با توجه به برنامه تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی جاری به اطلاع میرساند؛ تاریخ ارزشیابی اساتید از روز شنبه 1400/10/04 لغایت جمعه 1400/10/10 می باشد. لذا لازم است که دانشجویان عزیز در بازه ذکر شده ضمن مراجعه به سامانه آموزشی گلستان، کاربرگ ارزشیابی اساتید را تکمیل و تایید نمایند. بی شک تکمیل دقیق این کاربرگها در ارتقاء سطح آموزشی دانشگاه موثر خواهدبود.
لازم به ذکر است چنانچه دانشجویی در ارزشیابی شرکت نکند مجاز به انجام پیش ثبت نام و همچنین دریافت برنامه امتحانات نخواهد بود.
دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 

اطلاعیه ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان

اطلاعیه مهم
قابل توجه دانشجویان گرامی
با توجه به برنامه تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی جاری به اطلاع میرساند؛ تاریخ ارزشیابی اساتید از روز شنبه 1400/10/04 لغایت جمعه 1400/10/10 می باشد. لذا لازم است که دانشجویان عزیز در بازه ذکر شده ضمن مراجعه به سامانه آموزشی گلستان، کاربرگ ارزشیابی اساتید را تکمیل و تایید نمایند. بی شک تکمیل دقیق این کاربرگها در ارتقاء سطح آموزشی دانشگاه موثر خواهدبود.
لازم به ذکر است چنانچه دانشجویی در ارزشیابی شرکت نکند مجاز به انجام پیش ثبت نام و همچنین دریافت برنامه امتحانات نخواهد بود.
دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات