تعداد بازدید: 8608

گزارش برگزاری سمینار "استارتاپ، موفقیت یا شکست؟"

شناسه: 1339343
اخبار

سمینار "استارتاپ، موفقیت یا شکست؟ " با موضوع کسب و کار در تاریخ 22 آبان‌ماه توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و مرکز نوآوری دانشگاه با هدف آشنایی علاقمندان به حوزه کسب و کار با مفاهیم و چالش‌های موجود در این زمینه در سالن اجتماعات ساختمان فرشچیان با حضور 80 نفر از دانشجویان برگزار گردید. در این سمینار در ابتدا جناب آقای دکتر رجبی، ریاست دفتر ارتباط با صنعت و مرکز نوآوری دانشگاه به معرفی برنامه‌های آتی مرکز نوآوری در حوزه کسب و کار پرداختند. در ادامه جناب آقای مهندس حسین سیدی، از کارآفرینان موفق همدان، نکات کلیدی راه‌اندازی کسب و کار را به شرکت‌کنندگان در این سمینار ارائه نمودند و همچنین به بیان تجربیات خود در این زمینه پرداختند.


​​​​​​​

تعداد بازدید: 8608

گزارش برگزاری سمینار "استارتاپ، موفقیت یا شکست؟"

شناسه: 1339343
اخبار

سمینار "استارتاپ، موفقیت یا شکست؟ " با موضوع کسب و کار در تاریخ 22 آبان‌ماه توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و مرکز نوآوری دانشگاه با هدف آشنایی علاقمندان به حوزه کسب و کار با مفاهیم و چالش‌های موجود در این زمینه در سالن اجتماعات ساختمان فرشچیان با حضور 80 نفر از دانشجویان برگزار گردید. در این سمینار در ابتدا جناب آقای دکتر رجبی، ریاست دفتر ارتباط با صنعت و مرکز نوآوری دانشگاه به معرفی برنامه‌های آتی مرکز نوآوری در حوزه کسب و کار پرداختند. در ادامه جناب آقای مهندس حسین سیدی، از کارآفرینان موفق همدان، نکات کلیدی راه‌اندازی کسب و کار را به شرکت‌کنندگان در این سمینار ارائه نمودند و همچنین به بیان تجربیات خود در این زمینه پرداختند.


​​​​​​​

سایر اخبار
افزودن نظرات