کسب مقام قهرمانی در مسابقات تکواندو توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی همدان

به گزارش دفتر روابط عمومی، آقای امیر حسین دوستدار در رشته تکواندو در مسابقات منطقه 4 ورزش دانشگاه های کشور که به میزبانی دانشگاه اراک برگزار شد به مقام قهرمانی دست یافت.

همچنین ایشان سهمیه المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه ها را نیز کسب کرد.

 

کسب عنوان قهرمانی  در مسابقات تکواندو  دانشگاه های منطقه 4 کشور  و کسب سهمیه در پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه­ها  توسط آقای امیر حسین دوستدار روز بهانی را به جامعه ورزش دانشگاه تبریک عرض می نماییم.​​​​​​​

کسب مقام قهرمانی در مسابقات تکواندو توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی همدان

به گزارش دفتر روابط عمومی، آقای امیر حسین دوستدار در رشته تکواندو در مسابقات منطقه 4 ورزش دانشگاه های کشور که به میزبانی دانشگاه اراک برگزار شد به مقام قهرمانی دست یافت.

همچنین ایشان سهمیه المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه ها را نیز کسب کرد.

 

کسب عنوان قهرمانی  در مسابقات تکواندو  دانشگاه های منطقه 4 کشور  و کسب سهمیه در پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه­ها  توسط آقای امیر حسین دوستدار روز بهانی را به جامعه ورزش دانشگاه تبریک عرض می نماییم.​​​​​​​

افزودن نظرات