پانزدهمین جلسه کمیته علمی-پژوهشی کنگره ۸۰۰۰ شهید استان در دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد

به گزارش دفتر روابط عمومی در این جلسه که با حضور نمایندگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان برگزار شد حجت الاسلام سبحانی، نماینده دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه گفت: اربعین عظیم ترین کنگره آئینی و دینی در تمام دنیاست و ما از برکات این رویداد عزیز بهره‌مند هستیم.

دکتر مومنی، رییس دانشگاه صنعتی همدان نیز در این جلسه گفت : شهدا نگین افتخار این سرزمین هستند و هرکدام از ایشان الگویی فاخر و ارزشمند برای ما و رسالت و وظیفه ما اینست یاد و خاطره این عزیزان را به نحو احسن زنده نگه داریم.

وی افزود: دانشگاه‌ها همسو با ماهیت خود باید در حوزه علمی و پژوهشی افتخاراتی که شهدا در این مسیر برای این کشور آفریدند را به بهترین شکل ممکن تبیین و بازگویی نمایند.

دکتر مومنی گفت: اگر میخواهیم پیشرفت و آینده کشور را بسازیم هیچ الگویی بهتر از شهدا نمیتواند راه را از بیراهه برای آینده‌سازان این مرز و بوم آشکار سازد.

دکتر یدالهی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان و رئیس کمیته علمی-پژوهشی این کنگره نیز ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه معرفی هرچه بهتر افتخارات شهداء گفت: ما دانشمندان و نخبگان شهیدی داریم که رسالت این کمیته بر معرفی دستاوردهای علمی این عزیزان شهید است.

در ادامه جلسه اعضا کمیته به ارائه گزارش در خصوص فعالیت های انجام شده در کمیته علمی و پژوهشی برای برگزاری کنگره ۸۰۰۰ شهید استان پرداختند.


​​​​​​​

پانزدهمین جلسه کمیته علمی-پژوهشی کنگره ۸۰۰۰ شهید استان در دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد

به گزارش دفتر روابط عمومی در این جلسه که با حضور نمایندگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان برگزار شد حجت الاسلام سبحانی، نماینده دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه گفت: اربعین عظیم ترین کنگره آئینی و دینی در تمام دنیاست و ما از برکات این رویداد عزیز بهره‌مند هستیم.

دکتر مومنی، رییس دانشگاه صنعتی همدان نیز در این جلسه گفت : شهدا نگین افتخار این سرزمین هستند و هرکدام از ایشان الگویی فاخر و ارزشمند برای ما و رسالت و وظیفه ما اینست یاد و خاطره این عزیزان را به نحو احسن زنده نگه داریم.

وی افزود: دانشگاه‌ها همسو با ماهیت خود باید در حوزه علمی و پژوهشی افتخاراتی که شهدا در این مسیر برای این کشور آفریدند را به بهترین شکل ممکن تبیین و بازگویی نمایند.

دکتر مومنی گفت: اگر میخواهیم پیشرفت و آینده کشور را بسازیم هیچ الگویی بهتر از شهدا نمیتواند راه را از بیراهه برای آینده‌سازان این مرز و بوم آشکار سازد.

دکتر یدالهی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان و رئیس کمیته علمی-پژوهشی این کنگره نیز ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه معرفی هرچه بهتر افتخارات شهداء گفت: ما دانشمندان و نخبگان شهیدی داریم که رسالت این کمیته بر معرفی دستاوردهای علمی این عزیزان شهید است.

در ادامه جلسه اعضا کمیته به ارائه گزارش در خصوص فعالیت های انجام شده در کمیته علمی و پژوهشی برای برگزاری کنگره ۸۰۰۰ شهید استان پرداختند.


​​​​​​​

افزودن نظرات