نماینده مردم شریف همدان و فامنین و رئیس کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی: دانشگاه صنعتی همدان پتانسیل تبدیل شدن به یکی از ارکان توسعه فناوری در استان را دارد.

به گزارش دفتر روابط عمومی، در جلسه هم اندیشی شورای دانشگاه صنعتی همدان با نماینده مردم شریف همدان و فامنین و رئیس کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر حاجی بابایی گفت : باید از توسعه کالبدی و ساختاری دانشگاه صنعتی همدان حمایت کرد. ایشان افزود استان همدان در مسیر توسعه با رشد پیشرفت قابل قبولی قرار دارد و دانشگاه صنعتی همدان باید از ارکان مهم و اصلی توسعه فناوری در استان باشد.
وی افزود انتظار رشد قابل توجهی در تعداد جذب و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف از دانشگاه صنعتی همدان داریم و در همین مسیر از افزایش جذب هیات علمی و کارکنان این دانشگاه باید حمایت نمود.
دکتر امیر مومنی در این جلسه برنامه و راهبرد دانشگاه صنعتی همدان  به عنوان تنها دانشگاه صنعتی استان را تبدیل شدن به یکی از ۱۰ دانشگاه صنعتی برتر کشور در سال های آتی شمرد و گفت: برای دستیابی به این مهم و حرکت در مسیر تحقق شعار سال ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری و حمایت هرچه بیشتر از فناوری و تولید دانش بنیان نیاز به توسعه فضای فیزیکی و کالبدی داریم.
همچنین در این جلسه که اعضا شورای دانشگاه، معاونین و مدیران ستادی و مدیران گروه های آموزشی دانشگاه حضور داشتند  گزارش هایی از فعالیت های انجام شده و عملکرد حوزه های دانشجویی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ارائه شدند.
در پایان نیز دکتر حاجی بابایی از فضاهای مختلف دانشگاه، پروژه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و مجتمع خوابگاهی جدید بازدید کرد.


​​​​​​​

نماینده مردم شریف همدان و فامنین و رئیس کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی: دانشگاه صنعتی همدان پتانسیل تبدیل شدن به یکی از ارکان توسعه فناوری در استان را دارد.

به گزارش دفتر روابط عمومی، در جلسه هم اندیشی شورای دانشگاه صنعتی همدان با نماینده مردم شریف همدان و فامنین و رئیس کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر حاجی بابایی گفت : باید از توسعه کالبدی و ساختاری دانشگاه صنعتی همدان حمایت کرد. ایشان افزود استان همدان در مسیر توسعه با رشد پیشرفت قابل قبولی قرار دارد و دانشگاه صنعتی همدان باید از ارکان مهم و اصلی توسعه فناوری در استان باشد.
وی افزود انتظار رشد قابل توجهی در تعداد جذب و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف از دانشگاه صنعتی همدان داریم و در همین مسیر از افزایش جذب هیات علمی و کارکنان این دانشگاه باید حمایت نمود.
دکتر امیر مومنی در این جلسه برنامه و راهبرد دانشگاه صنعتی همدان  به عنوان تنها دانشگاه صنعتی استان را تبدیل شدن به یکی از ۱۰ دانشگاه صنعتی برتر کشور در سال های آتی شمرد و گفت: برای دستیابی به این مهم و حرکت در مسیر تحقق شعار سال ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری و حمایت هرچه بیشتر از فناوری و تولید دانش بنیان نیاز به توسعه فضای فیزیکی و کالبدی داریم.
همچنین در این جلسه که اعضا شورای دانشگاه، معاونین و مدیران ستادی و مدیران گروه های آموزشی دانشگاه حضور داشتند  گزارش هایی از فعالیت های انجام شده و عملکرد حوزه های دانشجویی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ارائه شدند.
در پایان نیز دکتر حاجی بابایی از فضاهای مختلف دانشگاه، پروژه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و مجتمع خوابگاهی جدید بازدید کرد.


​​​​​​​

افزودن نظرات