قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی 1402-1401 دانشگاه صنعتی همدان

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت به اطلاع پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی همدان در سال تحصیلی 1402-1401 می رساند، ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان جدید در این دانشگاه صرفاً به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد، بنابراین بدون توجه به تاریخ های اعلام شده برای ثبت نام در وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور، منتظر اطلاعیه های نحوه و زمان ثبت نام الکترونیکی و حضوری مربوط به دوره کارشناسی که در همین وبگاه درج خواهد شد باشید.

ضمنا با توجه به اطلاع رسانی الکترونیکی نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد در صورت وجود ابهام یا پرسش در مورد پذیرش می توانید با شماره تلفن مسئول مربوطه خانم شفیعی 08138411424 تماس بگیرید.

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی 1402-1401 دانشگاه صنعتی همدان

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت به اطلاع پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی همدان در سال تحصیلی 1402-1401 می رساند، ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان جدید در این دانشگاه صرفاً به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد، بنابراین بدون توجه به تاریخ های اعلام شده برای ثبت نام در وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور، منتظر اطلاعیه های نحوه و زمان ثبت نام الکترونیکی و حضوری مربوط به دوره کارشناسی که در همین وبگاه درج خواهد شد باشید.

ضمنا با توجه به اطلاع رسانی الکترونیکی نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد در صورت وجود ابهام یا پرسش در مورد پذیرش می توانید با شماره تلفن مسئول مربوطه خانم شفیعی 08138411424 تماس بگیرید.

سایر اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 3 امور دانشجویی

اطلاعیه مهم در خصوص تاریخ ثبت‌نام حضوری پذیرفته‌شدگان کارشناس ارشد

اطلاعیه در خصوص دانشجویان کارشناس ارشد دو ترم مشروط

اطلاعیه مهم در خصوص تاریخ ثبت‌نام حضوری پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری

اطلاعيه مهم حذف و اضافه ترم 4011

مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس

1 نظر