تعداد بازدید: 283

دیدار ریاست دانشگاه صنعتی همدان با شهردار همدان

شناسه: 579091
اخبار

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این جلسه که در دفتر آقای مهندس حسینی تشکیل شد زمینه های تعامل و همکاری بین شهرداری همدان و دانشگاه صنعتی و همچنین مسایل مرتبط با توسعه عمرانی دانشگاه صنعتی همدان مورد بحث و تبادل نظر واقع شد.
در این ملاقات، شهردار همدان دانشگاه را عاملی به سزا در پویایی شهری و غنی سازی فرهنگی و اجتماعی شهر برشمردند. ایشان با تاکید بر اینکه همدان نیازمند دانشگاه صنعتی است، تعاملات بیشتر فضای کسب و کار و دانشگاه را از نیازهای اصلی توسعه شهری دانستند.
در ادامه آقای دکتر مومنی ضمن طلب توفیق برای شهردار همدان در مسئولیت پیش رو خواستار پشتیبانی شهرداری همدان از طرح جامع عمرانی دانشگاه و نیز برنامه ریزی و حمایت بیش از پیش مجموعه مدیریت شهری برای بهبود رفاهیات دانشجویان دانشگاه در زندگی و تعاملات با فضای شهر همدان شدند.


 

تعداد بازدید: 283

دیدار ریاست دانشگاه صنعتی همدان با شهردار همدان

شناسه: 579091
اخبار

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این جلسه که در دفتر آقای مهندس حسینی تشکیل شد زمینه های تعامل و همکاری بین شهرداری همدان و دانشگاه صنعتی و همچنین مسایل مرتبط با توسعه عمرانی دانشگاه صنعتی همدان مورد بحث و تبادل نظر واقع شد.
در این ملاقات، شهردار همدان دانشگاه را عاملی به سزا در پویایی شهری و غنی سازی فرهنگی و اجتماعی شهر برشمردند. ایشان با تاکید بر اینکه همدان نیازمند دانشگاه صنعتی است، تعاملات بیشتر فضای کسب و کار و دانشگاه را از نیازهای اصلی توسعه شهری دانستند.
در ادامه آقای دکتر مومنی ضمن طلب توفیق برای شهردار همدان در مسئولیت پیش رو خواستار پشتیبانی شهرداری همدان از طرح جامع عمرانی دانشگاه و نیز برنامه ریزی و حمایت بیش از پیش مجموعه مدیریت شهری برای بهبود رفاهیات دانشجویان دانشگاه در زندگی و تعاملات با فضای شهر همدان شدند.


 

سایر اخبار
افزودن نظرات