برگزاری پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور (دانشگاه شهرکرد -تابستان 1401)

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با دفتر تربیت بدنی تماس بگیرید:

آقای ناصری : 08138411211

 

آئین نامه عمومی و فنی پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

​​​​​​​

تقویم برگزاری پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

(دانشگاه شهرکرد -تابستان 1401)

ردیف

رشته

محل برگزاری

جمعه

28 مرداد

شنبه   29 مرداد

یکشنبه    30 مرداد

دوشنبه    31 مرداد

1

شطرنج

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

2

هندپلو

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

3

دوچرخه سواری

دانشگاه شهرکرد

    à

*

Ä

4

طناب زنی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

5

آمادگی جسمانی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

6

دارت

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

7

فریزبی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

8

هفت سنگ مهارتی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

Ã= ورود                     Ä= خروج                       * = افتتاحیه        *   ايام برگزاري مسابقات

ورود تیمها عصر روز جمعه 28 مردادماه  و خروج تیمها عصر روز دوشنبه 31 مردادماه خواهد بود.

کلیه رشته ها صبح روز شنبه 29 مردادماه و صبح روز دوشنبه 31 مردادماه بازی خواهند داشت.

تقویم برگزاری پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

(دانشگاه شهرکرد- تابستان 1401)

ردیف

رشته

محل برگزاری

جمعه

4 شهریور

شنبه      5شهریور

یکشنبه     6 شهریور

دوشنبه     7 شهریور

1

شطرنج

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

2

هندپلو

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

3

دوچرخه سواری

دانشگاه شهرکرد

    à

*

Ä

4

طناب زنی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

5

آمادگی جسمانی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

6

دارت

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

7

فریزبی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

8

هفت سنگ مهارتی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

Ã= ورود                     Ä= خروج                       * = افتتاحیه        *   ايام برگزاري مسابقات

ورود تیمها عصر روز جمعه 4 شهریورماه  و خروج تیمها عصر روز دوشنبه 7 شهریورماه خواهد بود.

کلیه رشته ها صبح روز شنبه 5شهریورماه  و صبح روز دوشنبه 7 شهریورماه ماه بازی خواهند داشت.

​​​​​​​

برگزاری پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور (دانشگاه شهرکرد -تابستان 1401)

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با دفتر تربیت بدنی تماس بگیرید:

آقای ناصری : 08138411211

 

آئین نامه عمومی و فنی پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

​​​​​​​

تقویم برگزاری پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

(دانشگاه شهرکرد -تابستان 1401)

ردیف

رشته

محل برگزاری

جمعه

28 مرداد

شنبه   29 مرداد

یکشنبه    30 مرداد

دوشنبه    31 مرداد

1

شطرنج

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

2

هندپلو

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

3

دوچرخه سواری

دانشگاه شهرکرد

    à

*

Ä

4

طناب زنی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

5

آمادگی جسمانی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

6

دارت

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

7

فریزبی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

8

هفت سنگ مهارتی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

Ã= ورود                     Ä= خروج                       * = افتتاحیه        *   ايام برگزاري مسابقات

ورود تیمها عصر روز جمعه 28 مردادماه  و خروج تیمها عصر روز دوشنبه 31 مردادماه خواهد بود.

کلیه رشته ها صبح روز شنبه 29 مردادماه و صبح روز دوشنبه 31 مردادماه بازی خواهند داشت.

تقویم برگزاری پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

(دانشگاه شهرکرد- تابستان 1401)

ردیف

رشته

محل برگزاری

جمعه

4 شهریور

شنبه      5شهریور

یکشنبه     6 شهریور

دوشنبه     7 شهریور

1

شطرنج

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

2

هندپلو

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

3

دوچرخه سواری

دانشگاه شهرکرد

    à

*

Ä

4

طناب زنی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

5

آمادگی جسمانی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

6

دارت

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

7

فریزبی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

8

هفت سنگ مهارتی

دانشگاه شهرکرد

Ã

*

Ä

Ã= ورود                     Ä= خروج                       * = افتتاحیه        *   ايام برگزاري مسابقات

ورود تیمها عصر روز جمعه 4 شهریورماه  و خروج تیمها عصر روز دوشنبه 7 شهریورماه خواهد بود.

کلیه رشته ها صبح روز شنبه 5شهریورماه  و صبح روز دوشنبه 7 شهریورماه ماه بازی خواهند داشت.

​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

تفاهم نامه با غار علیصدر

تفاهم نامه با پارچه‌سرای ممتاز

تفاهم نامه با فروشگاه اکبری

تفاهم نامه با دندانپزشکی دکتر سلماسی

تفاهم نامه با فروشگاه پوشاک وزیری

تفاهم‌نامه با فروشگاه عطر و ادکلن وزرا

افزودن نظرات