اعلام برگزیدگان چهارمین جشنواره رویش دانشگاهی کانون های فرهنگی و هنری سال 1401

اعلام برگزیدگان چهارمین جشنواره رویش دانشگاهی
 کانون های فرهنگی و هنری
سال 1401

بخش های مختلف جشنواره

کانون های برگزیده به ترتیب:

 1. کانون قرآن و عترت  
 2. کانون همیاران سلامت

آثار و دستاوردهای فردی و گروهی:

 • شعر: امین گودرزی
 • پوستر: علی موی
 • خوشنویسی: زهرا رحمتی نوازانی
 • کلیپ: سروش شریفی، علی محسنی فر
 • موسیقی: امیرحسین طاهری
 • دکلمه خوانی: فاطمه مالمیر
 • پادکست: ترنم زهره وند، سیاوش پارساپور

اعلام برگزیدگان چهارمین جشنواره رویش دانشگاهی کانون های فرهنگی و هنری سال 1401

اعلام برگزیدگان چهارمین جشنواره رویش دانشگاهی
 کانون های فرهنگی و هنری
سال 1401

بخش های مختلف جشنواره

کانون های برگزیده به ترتیب:

 1. کانون قرآن و عترت  
 2. کانون همیاران سلامت

آثار و دستاوردهای فردی و گروهی:

 • شعر: امین گودرزی
 • پوستر: علی موی
 • خوشنویسی: زهرا رحمتی نوازانی
 • کلیپ: سروش شریفی، علی محسنی فر
 • موسیقی: امیرحسین طاهری
 • دکلمه خوانی: فاطمه مالمیر
 • پادکست: ترنم زهره وند، سیاوش پارساپور

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات