اطلاعیه فوری

به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند کلاس های آموزشی دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیلی در هفته اول و دوم مهرماه به صورت غیر حضوری برگزار می گردد. بر این اساس اسکان دانشجویان در خوابگاه ها و خدمات رستوران دانشگاه تا اطلاع ثانوی به تعویق می افتد. بدیهی است هر گونه تغییر در وضعیت برگزاری کلاس ها از طریق اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

اطلاعیه فوری

به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند کلاس های آموزشی دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیلی در هفته اول و دوم مهرماه به صورت غیر حضوری برگزار می گردد. بر این اساس اسکان دانشجویان در خوابگاه ها و خدمات رستوران دانشگاه تا اطلاع ثانوی به تعویق می افتد. بدیهی است هر گونه تغییر در وضعیت برگزاری کلاس ها از طریق اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

سایر اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 3 امور دانشجویی

اطلاعیه مهم در خصوص تاریخ ثبت‌نام حضوری پذیرفته‌شدگان کارشناس ارشد

اطلاعیه در خصوص دانشجویان کارشناس ارشد دو ترم مشروط

اطلاعیه مهم در خصوص تاریخ ثبت‌نام حضوری پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری

اطلاعيه مهم حذف و اضافه ترم 4011

مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس

افزودن نظرات