تعداد بازدید: 11831

اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد -محمد کرمی نظر

شناسه: 1059557
اطلاعیه ها


​​​​​​​

تعداد بازدید: 11831

اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد -محمد کرمی نظر

شناسه: 1059557
اطلاعیه ها


​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

طرح ولایت وجایزه ملی ایثار(ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر)

سومین دوره مجازی طرح ولایت

پنجمین سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان

مسابقات قرآنی ویژه دانشجویان شاهد وایثارگروعلاقمندان به شرکت درمسابقات

فراخوان هفته پژوهش و فناوری

اطلاعیه تعطیلی کلاس های بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 30 آبان 1401

افزودن نظرات