تعداد بازدید: 2600

اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد- سیده حسنی باب الحوائجی

شناسه: 953658
اطلاعیه ها

گروه مهندسی برق

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

طراحی کنترلر یکپارچه برای ریزشبکه­های DC با هدف بهبود کیفیت ولتاژ

ارائه دهنده: سیده حسنی باب الحوائجی

زمان: شنبه 25/4/1401   ساعت 18                                                مکان: کلاس 215

استاد راهنما: دکتر سید محمد عظیمی                             مرتبه علمی: استادیار             دانشگاه: صنعتی همدان

استاد داور داخلی: دکتر رمضانعلی نقی زاده                     مرتبه علمی: استادیار            دانشگاه: صنعتی همدان

استاد داور خارجی: دکتر سید محمد مهدی موسوی         مرتبه علمی: استادیار             دانشگاه: صنعتی همدان

چکیده:

امروزه جهت بهبود قابلیت اطمینان شبکه برق و همچنین مقابله با عدم قطعیت­های ناشی از منابع تجدیدپذیر مانند آرایه­های فوتوولتائیک، این منابع تجدیدپذیر همراه با سیستم­های ذخیره­ساز انرژی بیشتر در قالب ساختار ریزشبکه­های DC[1] به شبکه برق اصلی متصل می­شوند. در این پایان نامه ساختار کنترلر یکپارچه غیرخطی مبتنی بر روش PBC  [2]، جهت بهبود کیفیت ولتاژ  در ریزشبکه­های DC طراحی شده است. کنترلر پیشنهادی قادر است تحت شرایط مختلف تابش خورشید و همچنین تغییر ناگهانی بار، سطح ولتاژ لینک DC را ثابت نگه دارد. ریزشبکه مورد بررسی شامل یک سیستم فوتوولتائیک به همراه باتری و ابرخازن است که می‌تواند با استفاده از عملکرد مناسب و کنترل شده باتری و ابرخازن پایداری خود را درحالت دائم و گذرا حفظ نماید. در سیستم مورد بررسی منابع انرژی از طریق مبدل­های الکترونیک قدرت افزاینده و افزاینده/کاهنده از نوعDC/DC  در حالت جدای ازشبکه  به لینک DC  متصل شده­اند.

 

[1] Direct current

[2] Passivity Based Control

تعداد بازدید: 2600

اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد- سیده حسنی باب الحوائجی

شناسه: 953658
اطلاعیه ها

گروه مهندسی برق

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

طراحی کنترلر یکپارچه برای ریزشبکه­های DC با هدف بهبود کیفیت ولتاژ

ارائه دهنده: سیده حسنی باب الحوائجی

زمان: شنبه 25/4/1401   ساعت 18                                                مکان: کلاس 215

استاد راهنما: دکتر سید محمد عظیمی                             مرتبه علمی: استادیار             دانشگاه: صنعتی همدان

استاد داور داخلی: دکتر رمضانعلی نقی زاده                     مرتبه علمی: استادیار            دانشگاه: صنعتی همدان

استاد داور خارجی: دکتر سید محمد مهدی موسوی         مرتبه علمی: استادیار             دانشگاه: صنعتی همدان

چکیده:

امروزه جهت بهبود قابلیت اطمینان شبکه برق و همچنین مقابله با عدم قطعیت­های ناشی از منابع تجدیدپذیر مانند آرایه­های فوتوولتائیک، این منابع تجدیدپذیر همراه با سیستم­های ذخیره­ساز انرژی بیشتر در قالب ساختار ریزشبکه­های DC[1] به شبکه برق اصلی متصل می­شوند. در این پایان نامه ساختار کنترلر یکپارچه غیرخطی مبتنی بر روش PBC  [2]، جهت بهبود کیفیت ولتاژ  در ریزشبکه­های DC طراحی شده است. کنترلر پیشنهادی قادر است تحت شرایط مختلف تابش خورشید و همچنین تغییر ناگهانی بار، سطح ولتاژ لینک DC را ثابت نگه دارد. ریزشبکه مورد بررسی شامل یک سیستم فوتوولتائیک به همراه باتری و ابرخازن است که می‌تواند با استفاده از عملکرد مناسب و کنترل شده باتری و ابرخازن پایداری خود را درحالت دائم و گذرا حفظ نماید. در سیستم مورد بررسی منابع انرژی از طریق مبدل­های الکترونیک قدرت افزاینده و افزاینده/کاهنده از نوعDC/DC  در حالت جدای ازشبکه  به لینک DC  متصل شده­اند.

 

[1] Direct current

[2] Passivity Based Control

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات