اطلاعیه برگزاری کلاس ها در تاریخ 5 اردیبهشت 1401

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساندبه منظور بهره مندی عزیزان از فضائل شبهای قدر، کلاس های درسی دانشگاه اعم از حضوری و مجازی روز دوشنبه مورخ 5 اردیبهشت از ساعت 9:30 آغاز خواهد شد.

"اداره امور آموزشی دانشگاه صنعتی همدان"

اطلاعیه برگزاری کلاس ها در تاریخ 5 اردیبهشت 1401

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساندبه منظور بهره مندی عزیزان از فضائل شبهای قدر، کلاس های درسی دانشگاه اعم از حضوری و مجازی روز دوشنبه مورخ 5 اردیبهشت از ساعت 9:30 آغاز خواهد شد.

"اداره امور آموزشی دانشگاه صنعتی همدان"

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات