اطلاعیه امور دانشجویی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه امور دانشجویی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

  1. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که نیاز به اسکان در خوابگاه دارند می بایست درخواست خود را به انضمام مشخصات لازم (نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، آدرس محل سکونت و شماره تلفن همراه) از روز دوشنبه 1401/1/15 لغایت جمعه 1401/1/20 به آدرس khabgah@hut.ac.ir ایمیل نمایند و یا در ساعات اداری با شماره تلفن 08138411118 (آقای پارسایی منش) تماس حاصل نمایند.
  2. دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد غير بومي متقاضي دريافت غذا به سایت دانشگاه قسمت سامانه تغذیه مراجعه و بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود(نام کاربری: شماره دانشجویی و رمز عبور:1) در قسمت افزایش اعتبار کارت خود را شارژ نموده و غذاهای دلخواه خود را رزرو نمایند، قابل ذکر می باشد دانشجویان حداکثر ۲۴ ساعت قبل می توانند اقدام به رزرو و یا حذف غذا کنند. در صورت هر گونه سوال، با شماره تلفن 08138411211 (آقای ناصری) تماس حاصل نمایند.

​​​​​​​

اطلاعیه امور دانشجویی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه امور دانشجویی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

  1. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که نیاز به اسکان در خوابگاه دارند می بایست درخواست خود را به انضمام مشخصات لازم (نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، آدرس محل سکونت و شماره تلفن همراه) از روز دوشنبه 1401/1/15 لغایت جمعه 1401/1/20 به آدرس khabgah@hut.ac.ir ایمیل نمایند و یا در ساعات اداری با شماره تلفن 08138411118 (آقای پارسایی منش) تماس حاصل نمایند.
  2. دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد غير بومي متقاضي دريافت غذا به سایت دانشگاه قسمت سامانه تغذیه مراجعه و بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود(نام کاربری: شماره دانشجویی و رمز عبور:1) در قسمت افزایش اعتبار کارت خود را شارژ نموده و غذاهای دلخواه خود را رزرو نمایند، قابل ذکر می باشد دانشجویان حداکثر ۲۴ ساعت قبل می توانند اقدام به رزرو و یا حذف غذا کنند. در صورت هر گونه سوال، با شماره تلفن 08138411211 (آقای ناصری) تماس حاصل نمایند.

​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات