سال تحصیلی جدید دانشگاه صنعتی همدان با ادای احترام به مقام شامخ شهداء و غبار روبی مزار شهدای گمنام آغاز شد

به گزارش دفتر روابط عمومی، با عنایت به آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از روز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۹۹، دانشگاه صنعتی همدان شروع فعالیت های آموزشی سال جدید را به ادای احترام به مقام شامخ شهداء و غبار روبی مزار شهدای گمنام مزیّن نمود.

در این برنامه هیات رئیسه، معاونین، اساتید و کارکنان دانشگاه حضور داشتند.


 

سال تحصیلی جدید دانشگاه صنعتی همدان با ادای احترام به مقام شامخ شهداء و غبار روبی مزار شهدای گمنام آغاز شد

به گزارش دفتر روابط عمومی، با عنایت به آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از روز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۹۹، دانشگاه صنعتی همدان شروع فعالیت های آموزشی سال جدید را به ادای احترام به مقام شامخ شهداء و غبار روبی مزار شهدای گمنام مزیّن نمود.

در این برنامه هیات رئیسه، معاونین، اساتید و کارکنان دانشگاه حضور داشتند.


 

افزودن نظرات