برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه اساتید و کارمندان و اعلام نتایج

سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه  اساتید و کارمندان با همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری در روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۵/۹۹ در سالن فرشچیان  از ساعت  ۱۰ تا ۱۲برگزار گردید. در این دوره از مسابقات که با حضور اساتید و کارمندان در سه بخش ترتیل ، تحقیق و اذان برگزار گردید آقایان دکتر مسعود عباسی و حمید رضا شکری از داوران مطرح استان داوری مسابقات را بر عهده داشتند.

نتایج مسابقات در بخش های مختلف به شرح ذیل میباشد:

رشته ترتیل ویژه اساتید :

نفراول: دکتر سید محمد مهدی موسوی

نفر دوم: دکتر مجید رضایی والا

نفر سوم: دکتر علیرضا بهرامیان

رشته ترتیل ویژه کارمندان:

نفراول: آقای جهانبخش رشیدی

نفر دوم: آقای سید محمد امیر حسینی پناه- سرکار خانم  مریم رشادی

نفرسوم: آقای جلیل تقوی طلب

رشته تحقیق:

نفراول: آقای محسن ورمزیار

نفر دوم: دکتر علیرضا کوکبی

نفر سوم: دکتر مجتبی حسینی

رشته اذان:

نفر اول: دکتر علیرضاکوکبی

نفر دوم:  آقای جهانبخش رشیدی

نفرسوم: آقای محمد مهدی علویان

 

ضمن تبریک به برگزیدگان محترم مسابقه برای این عزیزان آرزوی سلامت و توفیق روزافزون داریم.

معاونت دانشجویی و فرهنگی


 

برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه اساتید و کارمندان و اعلام نتایج

سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه  اساتید و کارمندان با همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری در روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۵/۹۹ در سالن فرشچیان  از ساعت  ۱۰ تا ۱۲برگزار گردید. در این دوره از مسابقات که با حضور اساتید و کارمندان در سه بخش ترتیل ، تحقیق و اذان برگزار گردید آقایان دکتر مسعود عباسی و حمید رضا شکری از داوران مطرح استان داوری مسابقات را بر عهده داشتند.

نتایج مسابقات در بخش های مختلف به شرح ذیل میباشد:

رشته ترتیل ویژه اساتید :

نفراول: دکتر سید محمد مهدی موسوی

نفر دوم: دکتر مجید رضایی والا

نفر سوم: دکتر علیرضا بهرامیان

رشته ترتیل ویژه کارمندان:

نفراول: آقای جهانبخش رشیدی

نفر دوم: آقای سید محمد امیر حسینی پناه- سرکار خانم  مریم رشادی

نفرسوم: آقای جلیل تقوی طلب

رشته تحقیق:

نفراول: آقای محسن ورمزیار

نفر دوم: دکتر علیرضا کوکبی

نفر سوم: دکتر مجتبی حسینی

رشته اذان:

نفر اول: دکتر علیرضاکوکبی

نفر دوم:  آقای جهانبخش رشیدی

نفرسوم: آقای محمد مهدی علویان

 

ضمن تبریک به برگزیدگان محترم مسابقه برای این عزیزان آرزوی سلامت و توفیق روزافزون داریم.

معاونت دانشجویی و فرهنگی


 

افزودن نظرات