اطلاعیه حذف

اطلاعیه مهم

  • بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی حذف دودرس می­رساندکه حذف درس(اضطراری) فقط از طریق سیستم آموزشی گلستان و توسط دانشجویان در تاریخ ۲۴/۰۳/۹۹ الی ۲۷/۰۳/۹۹ از ساعت ۸ الی ۲۴ انجام می­شود.
  • جمع واحد های باقی مانده پس از حذف درس می­تواند زیر حد نصاب باشد.
  • دروس عملی قابل حذف می­باشد.

 

برای دریافت فایل راهنما حذف درس اینجا کلیک کنید.

اطلاعیه حذف

اطلاعیه مهم

  • بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی حذف دودرس می­رساندکه حذف درس(اضطراری) فقط از طریق سیستم آموزشی گلستان و توسط دانشجویان در تاریخ ۲۴/۰۳/۹۹ الی ۲۷/۰۳/۹۹ از ساعت ۸ الی ۲۴ انجام می­شود.
  • جمع واحد های باقی مانده پس از حذف درس می­تواند زیر حد نصاب باشد.
  • دروس عملی قابل حذف می­باشد.

 

برای دریافت فایل راهنما حذف درس اینجا کلیک کنید.

افزودن نظرات