برگزاری سومین پیش نشست علمی ‏همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران

به اطلاع می‏رساند سومین پیش نشست علمی همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران؛ به کوشش پژوهشکده دانشنامه نگاری با موضوع: «تأثیرات متقابل پاندمی هیجانی و پاندمی عفونی بر یکدیگر» در روز دوشنبه ۸ اردیبهشت‏ماه ۹۹ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ با حضور سخنرانان زیر:

  • دکتر مهرنوش هدایتی استادیار پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ با موضوع: «تاب آوری روانی در دوران پاندمی».
  • دکتر روح‏الله شهابی استادیار پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ با موضوع: «همزمانی بروز همه‏گیریِ جسمانی و روان‏شناختی پیامدهای روان‏شناختی شیوع کرونا خود به‏مثابه یک اپیدمی».
  • دکتر حمید پورشریفی دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و بازرس انجمن روانشناسی ایران؛ با موضوع: «نگاهی روانشناختی به کرونا، چالش‏ها و فرصت‏ها».

به صورت مجازی برگزار می‏شود. علاقه‏مندان برای شرکت و دسترسی به جلسه مجازی فقط در ساعت برگزاری جلسه می‏توانند از طریق لینک زیر در این جلسه مجازی شرکت فرمایند. لطفاً برای بهره بردن از تمامی امکانات جلسه مجازی از مرورگرهای Google Chrome، Firefox و یا Safari استفاده نمایید.

http://www.ihcs.ac.ir/coronaconf/fa/news/19408


برگزاری سومین پیش نشست علمی ‏همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران

به اطلاع می‏رساند سومین پیش نشست علمی همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران؛ به کوشش پژوهشکده دانشنامه نگاری با موضوع: «تأثیرات متقابل پاندمی هیجانی و پاندمی عفونی بر یکدیگر» در روز دوشنبه ۸ اردیبهشت‏ماه ۹۹ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ با حضور سخنرانان زیر:

  • دکتر مهرنوش هدایتی استادیار پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ با موضوع: «تاب آوری روانی در دوران پاندمی».
  • دکتر روح‏الله شهابی استادیار پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ با موضوع: «همزمانی بروز همه‏گیریِ جسمانی و روان‏شناختی پیامدهای روان‏شناختی شیوع کرونا خود به‏مثابه یک اپیدمی».
  • دکتر حمید پورشریفی دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و بازرس انجمن روانشناسی ایران؛ با موضوع: «نگاهی روانشناختی به کرونا، چالش‏ها و فرصت‏ها».

به صورت مجازی برگزار می‏شود. علاقه‏مندان برای شرکت و دسترسی به جلسه مجازی فقط در ساعت برگزاری جلسه می‏توانند از طریق لینک زیر در این جلسه مجازی شرکت فرمایند. لطفاً برای بهره بردن از تمامی امکانات جلسه مجازی از مرورگرهای Google Chrome، Firefox و یا Safari استفاده نمایید.

http://www.ihcs.ac.ir/coronaconf/fa/news/19408


افزودن نظرات