دکتر ختن لو در گفت و گو با همدان پیام: دانشگاه صنعتی همدان پیشرو در امر آموزش مجازی در تعطیلات کرونایی

دانشگاه صنعتی همدان پیرو اطلاعیه ی ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تعطیل کردن کلاس ها، رسالت خود در آموزش دانشجویان را دغدغه ی اصلی قرار داد.
دکتر حسن ختن لو رئیس دانشگاه صنعتی همدان در گفت و گو با همدان پیام گفت: علیرغم عدم سابقه ی برگزاری کلاس های آموزشی به صورت مجازی، در کوتاه ترین زمان ممکن بستر سازی این امر فراهم شد و « سامانه ی آموزش مجازی دانشگاه صنعتی همدان» از اوایل اسفند ماه ۹۸ آغاز به کار نمود.

دکتر ختن لو ادامه داد: آموزش های لازم جهت استفاده از سامانه های آموزش مجازی در اختیار اساتید و دانشجویان قرار گرفت و در ادامه اساتید دانشگاه تولید محتوای آموزشی خود را شروع کرده و در اختیار دانشجویان قرار دادند.
رئیس دانشگاه صعنتی همدان تاکید کرد: این سامانه حتی در تعطیلات نوروز هم فعال بوده و به طور پیوسته محتوای آموزشی در اختیار دانشجویان قرار گرفته است. وی خاطر نشان کرد: این دانشگاه به عنوان یکی از دانشگاه های پیشرو استان در امر آموزش مجازی در حال حاضر خدمات آموزش خود را از طریق دو سامانه ی آفلاین و یک سامانه ی آنلاین به دانشجویان ارائه می نماید تا دانشجویانی که ساعات کلاس آنلاین به اینترنت دسترسی ندارند از آموزش جا نمانده و از سامانه های آفلاین مطالب آموزش را پیگیری نمایند.
رئیس دانشگاه صنعتی همدان اظهار کرد در سامانه های آموزش مجازی دانشگاه صنعتی همدان تا کنون بیش از ۸۰۰ فایل آموزشی به صورت آفلاین در اختیار دانشجویان قرار گرفته است و در ادامه افزود: همچنین ۶۰۰ کلاس آموزشی طبق برنامه آموزشی مصوب دانشگاه به صورت آنلاین برنامه ریزی شده که دانشجویان و اساتید در این کلاس ها حضور می یابند. ختن لو با اشاره به رویکرد آموزش فضای مجازی بیان داشت: در هر صورت دنیای تکنولوژی و ارتباطات در حال حرکت است و با مشکلات پیش آمده با توجه به تبعات حذف ترم تحصیلی می بایست جایگزین داشته باشیم و با حداکثر استفاده از تکنولوژی و ارتباطات و توانمندی هایی که داریم تلاش می کنیم کلاس های نظری طبق تقویم کلاسی که از قبل داشتیم و مطابق با سیاست های کلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ترم تحصیلی را به اتمام برسانیم.
دکتر ختن لو در خصوص برگزاری کلاس های عملی و آزمایشگاهی (با حجم ۱۵% دروس) بیان داشت: دو پلان در نظر گرفته ایم، در پلان اول دروسی که به صورت عملی می باشد با نرم افزار های شبیه سازی به صورت آنلاین برگزار گردد و در پلان دوم چنانچه در ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه ی بازگشایی صورت گیرد دروس عملی به صورت فشرده در عرض دو هفته یا سه هفته بعد از برگزاری امتحان در ماه های مرداد یا شهریور انجام گردد.
رئیس دانشگاه صنعتی همدان همچنین اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته انتظار می رود جبران تعطیلی آموزشی دانشگاه با این سامانه ی آموزش مجازی به حداقل زمان خود برسد. وی افزود : همچنین دانشگاه صنعتی همدان در حال نهایی سازی سامانه ی آزمون آنلاین می باشد و آمادگی برگزاری امتحانات به صورت آنلاین با اعلام دستورات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد داشت.
دکتر حسن ختن لو در پایان گفت : دانشگاه صنعتی همدان دانشگاهی چابک است که با کمک اعضا هیات علمی جوان و مجهز به علم روز و همکاری دانشجویان مشکلی در اجرای آموزش مجازی در پیش رو نداریم و پیش بینی ما از تحقق رسیدن به اهداف آموزشی در این سیستم تا ۸۰ درصد محقق شده است.

 


 

دکتر ختن لو در گفت و گو با همدان پیام: دانشگاه صنعتی همدان پیشرو در امر آموزش مجازی در تعطیلات کرونایی

دانشگاه صنعتی همدان پیرو اطلاعیه ی ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تعطیل کردن کلاس ها، رسالت خود در آموزش دانشجویان را دغدغه ی اصلی قرار داد.
دکتر حسن ختن لو رئیس دانشگاه صنعتی همدان در گفت و گو با همدان پیام گفت: علیرغم عدم سابقه ی برگزاری کلاس های آموزشی به صورت مجازی، در کوتاه ترین زمان ممکن بستر سازی این امر فراهم شد و « سامانه ی آموزش مجازی دانشگاه صنعتی همدان» از اوایل اسفند ماه ۹۸ آغاز به کار نمود.

دکتر ختن لو ادامه داد: آموزش های لازم جهت استفاده از سامانه های آموزش مجازی در اختیار اساتید و دانشجویان قرار گرفت و در ادامه اساتید دانشگاه تولید محتوای آموزشی خود را شروع کرده و در اختیار دانشجویان قرار دادند.
رئیس دانشگاه صعنتی همدان تاکید کرد: این سامانه حتی در تعطیلات نوروز هم فعال بوده و به طور پیوسته محتوای آموزشی در اختیار دانشجویان قرار گرفته است. وی خاطر نشان کرد: این دانشگاه به عنوان یکی از دانشگاه های پیشرو استان در امر آموزش مجازی در حال حاضر خدمات آموزش خود را از طریق دو سامانه ی آفلاین و یک سامانه ی آنلاین به دانشجویان ارائه می نماید تا دانشجویانی که ساعات کلاس آنلاین به اینترنت دسترسی ندارند از آموزش جا نمانده و از سامانه های آفلاین مطالب آموزش را پیگیری نمایند.
رئیس دانشگاه صنعتی همدان اظهار کرد در سامانه های آموزش مجازی دانشگاه صنعتی همدان تا کنون بیش از ۸۰۰ فایل آموزشی به صورت آفلاین در اختیار دانشجویان قرار گرفته است و در ادامه افزود: همچنین ۶۰۰ کلاس آموزشی طبق برنامه آموزشی مصوب دانشگاه به صورت آنلاین برنامه ریزی شده که دانشجویان و اساتید در این کلاس ها حضور می یابند. ختن لو با اشاره به رویکرد آموزش فضای مجازی بیان داشت: در هر صورت دنیای تکنولوژی و ارتباطات در حال حرکت است و با مشکلات پیش آمده با توجه به تبعات حذف ترم تحصیلی می بایست جایگزین داشته باشیم و با حداکثر استفاده از تکنولوژی و ارتباطات و توانمندی هایی که داریم تلاش می کنیم کلاس های نظری طبق تقویم کلاسی که از قبل داشتیم و مطابق با سیاست های کلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ترم تحصیلی را به اتمام برسانیم.
دکتر ختن لو در خصوص برگزاری کلاس های عملی و آزمایشگاهی (با حجم ۱۵% دروس) بیان داشت: دو پلان در نظر گرفته ایم، در پلان اول دروسی که به صورت عملی می باشد با نرم افزار های شبیه سازی به صورت آنلاین برگزار گردد و در پلان دوم چنانچه در ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه ی بازگشایی صورت گیرد دروس عملی به صورت فشرده در عرض دو هفته یا سه هفته بعد از برگزاری امتحان در ماه های مرداد یا شهریور انجام گردد.
رئیس دانشگاه صنعتی همدان همچنین اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته انتظار می رود جبران تعطیلی آموزشی دانشگاه با این سامانه ی آموزش مجازی به حداقل زمان خود برسد. وی افزود : همچنین دانشگاه صنعتی همدان در حال نهایی سازی سامانه ی آزمون آنلاین می باشد و آمادگی برگزاری امتحانات به صورت آنلاین با اعلام دستورات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد داشت.
دکتر حسن ختن لو در پایان گفت : دانشگاه صنعتی همدان دانشگاهی چابک است که با کمک اعضا هیات علمی جوان و مجهز به علم روز و همکاری دانشجویان مشکلی در اجرای آموزش مجازی در پیش رو نداریم و پیش بینی ما از تحقق رسیدن به اهداف آموزشی در این سیستم تا ۸۰ درصد محقق شده است.

 


 

افزودن نظرات