به مناسبت هفته تربیت بدنی صورت گرفت: تجلیل از فعالیت اداره تربیت بدنی دانشگاه صنعتی همدان

به گزارش دفتر روابط عمومی، همزمان با هفته تربیت بدنی از فعالیت ها و تلاش های همکاران محترم اداره تربیت بدنی دانشگاه با حضور اعضاء هیات رئیسه دانشگاه، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.


 

به مناسبت هفته تربیت بدنی صورت گرفت: تجلیل از فعالیت اداره تربیت بدنی دانشگاه صنعتی همدان

به گزارش دفتر روابط عمومی، همزمان با هفته تربیت بدنی از فعالیت ها و تلاش های همکاران محترم اداره تربیت بدنی دانشگاه با حضور اعضاء هیات رئیسه دانشگاه، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.


 

افزودن نظرات