صعود به ارتفاعات الوند به مناسبت هفته تربیت بدنی

به گزارش دفتر روابط عمومی، به مناسبت هفته تربیت بدنی، اردوی نیم روزه صعود به ارتفاعات الوند به همت اداره تربیت بدنی دانشگاه و همکاری بسیج کارکنان با حضور اساتید و کارکنان دانشگاه انجام شد.
 

صعود به ارتفاعات الوند به مناسبت هفته تربیت بدنی

به گزارش دفتر روابط عمومی، به مناسبت هفته تربیت بدنی، اردوی نیم روزه صعود به ارتفاعات الوند به همت اداره تربیت بدنی دانشگاه و همکاری بسیج کارکنان با حضور اساتید و کارکنان دانشگاه انجام شد.
 

افزودن نظرات