ثبت نام دانشجویان جهت دریافت واکسن کرونا

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا برای دانشجویان فعال شد.

🔻 دانشجویان کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری همه دانشگاه‌ها می‌توانند با ورود سامانه واکسیناسیون، به آدرس salamat.gov.ir ثبت‌نام کنند.


 

ثبت نام دانشجویان جهت دریافت واکسن کرونا

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا برای دانشجویان فعال شد.

🔻 دانشجویان کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری همه دانشگاه‌ها می‌توانند با ورود سامانه واکسیناسیون، به آدرس salamat.gov.ir ثبت‌نام کنند.


 

افزودن نظرات