جلسه هم اندیشی ریاست دانشگاه با حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

به گزارش دفتر روابط عمومی نشست هم اندیشی معاون، مدیران و کارکنان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی همدان با ریاست دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه دکتر مومنی، رئیس دانشگاه فضای آموزشی دانشگاه در ایام کرونا رو متفاوت خواند و اظهار داشتند علیرغم نبود تجربه و زیرساخت های کافی در خصوص آموزش مجازی، دانشگاه صنعتی همدان توانست در کوتاه ترین زمان ممکن شرایط آموزش آنلاین و مجازی را برای دانشجویان فراهم کند. وی افزود: این اتفاق فصل جدیدی در وظایف کارکنان رقم زد که از زحمات کارکنان و مدیران این حوزه تقدیر و تشکر می نمائیم.
رئیس دانشگاه صنعتی همدان افزود: حوزه آموزشی و پژوهشی پیشرو و پیشگام ارتباط با دانشجویان است و خدمات ما در این بخش هرچه با کیفیت بالاتری ارائه شود دانشجویان با فراغ خاطر بیشتری به تحصیل و علم اندوزی می پردازند. ایشان در ادامه گفت: از آنجائیکه راهبری و مدیریت دانشگاه بومی شده است، همدلی و حمایت همه جانبه خانواده دانشگاه صنعتی جهت پیشبرد اهداف و توسعه دانشگاه مورد نیاز است.
در این جلسه معاون و مدیران حوزه نیز ضمن قدردانی از زحمات کارکنان حوزه آموزشی و پژوهشی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص شرایط کاری، مشکلات و نیازهای موجود پراختند.
همچنین در ادامه جلسه همکاران معاونت آموزشی و پژوهشی به بیان دیدگاه¬ها و مشکلات خود پرداختند که مواردی در برنامه پیگیری ریاست دانشگاه قرار گرفتند.


 

جلسه هم اندیشی ریاست دانشگاه با حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

به گزارش دفتر روابط عمومی نشست هم اندیشی معاون، مدیران و کارکنان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی همدان با ریاست دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه دکتر مومنی، رئیس دانشگاه فضای آموزشی دانشگاه در ایام کرونا رو متفاوت خواند و اظهار داشتند علیرغم نبود تجربه و زیرساخت های کافی در خصوص آموزش مجازی، دانشگاه صنعتی همدان توانست در کوتاه ترین زمان ممکن شرایط آموزش آنلاین و مجازی را برای دانشجویان فراهم کند. وی افزود: این اتفاق فصل جدیدی در وظایف کارکنان رقم زد که از زحمات کارکنان و مدیران این حوزه تقدیر و تشکر می نمائیم.
رئیس دانشگاه صنعتی همدان افزود: حوزه آموزشی و پژوهشی پیشرو و پیشگام ارتباط با دانشجویان است و خدمات ما در این بخش هرچه با کیفیت بالاتری ارائه شود دانشجویان با فراغ خاطر بیشتری به تحصیل و علم اندوزی می پردازند. ایشان در ادامه گفت: از آنجائیکه راهبری و مدیریت دانشگاه بومی شده است، همدلی و حمایت همه جانبه خانواده دانشگاه صنعتی جهت پیشبرد اهداف و توسعه دانشگاه مورد نیاز است.
در این جلسه معاون و مدیران حوزه نیز ضمن قدردانی از زحمات کارکنان حوزه آموزشی و پژوهشی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص شرایط کاری، مشکلات و نیازهای موجود پراختند.
همچنین در ادامه جلسه همکاران معاونت آموزشی و پژوهشی به بیان دیدگاه¬ها و مشکلات خود پرداختند که مواردی در برنامه پیگیری ریاست دانشگاه قرار گرفتند.


 

افزودن نظرات